Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

02.07.2021 - Αποφάσεις ΔΣ για θέματα ΣΥΝ.Π.Ε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ

2/7/2021

 

Απόφαση του ΔΣ της 29ης Ιουνίου 2021 για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου μας σε σχέση με τον ΣΥΝ.Π.Ε.

Αγαπητοί συναδέλφισσες & συνάδελφοι,

Το ΔΣ του Συλλόγου μας κατά τη συνεδρίασή του, της 29/6/2021, μεταξύ των άλλων θεμάτων ασχολήθηκε και με το θέμα του Συνεταιρισμού των Εργαζόμενων & Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, σήμερα Alpha Bank (ΣΥΝ.Π.Ε.),  λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1)  5.000 περίπου μέλη μας είναι και μέλη του ΣΥΝ.Π.Ε.

2) Για πάρα πολλούς συναδέλφους ένα σεβαστό μέρος της μηνιαίας τους σύνταξης παρακρατείται απ’ ευθείας από τη σύνταξή τους από τον e-ΕΦΚΑ, έναντι υποχρεώσεων προς τον ΣΥΝ.Π.Ε. και αποδίδεται προς αυτόν.

Εδώ είναι δεδομένο ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του Συλλόγου μας έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιστούμε τη σύνταξή μας. 

3) Το γεγονός ότι ως Σύλλογος έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία 4 χρόνια για να συνδράμουμε μέλη μας προκειμένου να αντιμετωπίσουν: α) την ανύπαρκτη πληροφόρηση για θέματά τους από πλευράς ΣΥΝ.Π.Ε. ή/και β) τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον τρόπο που λειτουργεί ο ΣΥΝ.Π.Ε. και επηρεάζει τις καταβαλλόμενες συντάξεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία αύξηση ασφαλίστρων για το ασφαλιστήριο υγείας ΣΥΝ.Π.Ε. που είχε σαν συνέπεια επί ένα τρίμηνο η Γραμματεία του Συλλόγου μας να δέχεται διαμαρτυρίες συναδέλφων για τη μείωση της καταβαλλόμενης σύνταξης που προερχόταν από αναδρομικές αυξημένες παρακρατήσεις  από τον  ΣΥΝ.Π.Ε., χωρίς προηγούμενα να τους έχει ενημερώσει προσωπικά.

4) Την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, της 15/3/2018, σχετικά με θέματα  του ΣΥΝ.Π.Ε., με την οποία εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να αντιμετωπιστούν με την αναγκαία πληρότητα ενεργειών και σε βάθος χρόνου, το σύνολο των προβλημάτων με τον ΣΥΝ.Π.Ε. τα οποία κατά καιρούς αναφέρουν οι συνάδελφοι στον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής και για τα οποία ζητούν τη βοήθειά του προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν.

5) Την από 31/5/2021 ανακοίνωση - πρωτοβουλία μελών του Συλλόγου μας για έναν αποδοτικό και αλληλέγγυο στα μέλη του Προμηθευτικό-Πιστωτικό Συνεταιρισμό, ο οποίος θα πρέπει να αναμορφωθεί σ΄ έναν οργανισμό που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, δηλαδή στον σκοπό για τον οποίο και ιδρύθηκε.

                                                                                        

Με βάση όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. αποφάσισε να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των μελών μας που είναι και μέλη-συνεταίροι  του ΣΥΝ.Π.Ε. και να στηρίξει τη συλλογική αυτή  «Πρωτοβουλία» προκειμένου να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα για όλους μας.

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης             Παύλος Δερμενάκης