Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

home image

18.11.2020 - Ενέργειες σε περίπτωση κατάσχεσης αναδρομικών

Ενέργειες σε περίπτωση κατάσχεσης αναδρομικών του Ν.4714/2020,

από μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Αθήνα 17/11/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Από καταγγελίες συναδέλφων ενημερωθήκαμε, ότι η Alpha Bank προχώρησε σε μαζικές κατασχέσεις των αναδρομικών που πιστώθηκαν στου καταθετικούς λογαριασμούς συναδέλφων στις περιπτώσεις που υπήρχαν καθυστερημένες οφειλές από δάνεια.  Η ενέργεια αυτή έγινε κατά παράβαση της νομοθεσίας που προβλέπει ότι τα συγκεκριμένα αναδρομικά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα έναντι του δημοσίου και παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.  Σε όσες περιπτώσεις έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και ενημερωθήκαμε δώσαμε οδηγίες καθώς και υπόδειγμα επιστολής προς την Τράπεζα, με το οποίο ζήτησαν οι συνάδελφοι τα χρήματά τους πίσω. Το αποτέλεσμα ήταν να τους επιστραφεί στο ακέραιο το ποσό που παρακρατήθηκε.

Με δεδομένα ότι:

α) αυτή η πρακτική της Alpha Bank ήταν γενική, ενδεχόμενα λόγω μηχανογραφικής ροής και

β) πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν αν θα έπρεπε να λάβουν ή όχι επιστροφή, καθώς δεν είναι ευδιάκριτα τα όρια επιστροφών στους προσυνταξιούχους,

εκτιμούμε ότι ενδέχεται σε αρκετούς συναδέλφους να έχει εφαρμοστεί η διαδικασία της κατάσχεσης και να μην το έχουν καταλάβει, καθώς μπορεί να θεωρούν ότι δεν συμπεριλαμβάνονταν στα αναδρομικά, αν δεν έχουν δει την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού τους.

Συνεπώς καλό είναι να γίνει ένας έλεγχος της κίνησης του λογαριασμού μας για την περίοδο 22/10/2020 έως 31/10/2020 προκειμένου να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει ανάληψη ή όχι των αναδρομικών.

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστώσετε ότι έχει γίνει ανάληψη συμπληρώνετε και αποστέλλετε στην Alpha Bank το συνημμένο υπόδειγμα επιστολής, που έχει επεξεργαστεί η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου. Εάν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 10 ημερών δεν έχει γίνει η επιστροφή των χρημάτων στο λογαριασμό σας ενημερώνετε το Σύλλογο.

Η επιστολή απευθύνεται στο κατάστημα που τηρείτε τον λογαριασμό στον οποίο πιστώνεται η σύνταξή σας, υπόψη του Διευθυντή του καταστήματος.  Για τις περιπτώσεις των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ’84 η επιστολή κοινοποιείται και προς το Κεντρικό της Alpha Bank στην Υπηρεσία Δανείων Προσωπικού ΣΣΕ’84. 

Με δεδομένες της συνθήκες lockdown καλό η επιστολή να πάει με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Για τα επιμέρους καταστήματα, αν δεν γνωρίζετε ήδη την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταστήματος (e-mail) επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Κατάστημα και την ζητάτε. Για το κεντρικό Κατάστημα η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι mainbranch@alpha.gr Η κοινοποίηση προς το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής τράπεζας γίνεται στις διευθύνσεις info@ssem.gr και ssem.omadadaneion@gmail.com

Ομάδα Δανείων Μελών

Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Για το σχέδιο της επιστολής προς την  Alpha Bank δείτε ΕΔΩ