Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

home image

11.12.2020 Κατατέθηκε Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ για την καταβολή και του υπολοίπου τμήματος των αναδρομικών μειώσεων 11μήνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

​ Κατατέθηκε Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ για την καταβολή και του υπολοίπου τμήματος των αναδρομικών μειώσεων 11μήνου.

 

 

Αθήνα 11.12.2020

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας από τον Μάιο 2017 κάλεσε τους συναδέλφους να διεκδικήσουν με ομαδικές αγωγές τις μειώσεις συντάξεων των ν.4051/2012 και ν.4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές με τις αποφάσεις ΣτΕ 2287-2288/2015, καθώς η πολιτεία μέχρι τότε δεν συμμορφώθηκε με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις. Μετά από την απόφαση ΣτΕ 1439/2020 και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση επιστράφηκαν στους δικαιούχους, τον Οκτώβριο 2020, οι μειώσεις 11μήνου κύριων συντάξεων, καθώς και των παραπάνω μειώσεων που αφορούν στο 50% των συντάξεων «προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος», δηλαδή για το χρονικό διάστημα από τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ μέχρι τον ν. «Κατρούγκαλου (6/2015 - 5/2016). Όμως συνεχίζεται η διεκδίκηση για τα ποσά 11μήνου επικουρικών συντάξεων και επιδομάτων Δώρων Εορτών και αδείας με τις ομαδικές αγωγές που έχουν ήδη κατατεθεί με ενέργειες του Συλλόγου.

Εκτός των παραπάνω ομαδικών αγωγών, χθες 10.12.2020 κατατέθηκε από τον Σύλλογό μας Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Α΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης που προέβλεψε την μερική καταβολή των αναδρομικών μειώσεων του 11μήνου.

Με την αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Σύλλογός μας και μέλη του Δ.Σ, αιτούμαστε να ακυρωθεί η προσβαλλομένη Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που δεν αποκατέστησε τις συντάξεις σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣτΕ και αιτούμαστε η Πολιτεία να συμμορφωθεί προς τις ως άνω αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ αποφασίζοντας την επιστροφή του ΣΥΝΟΛΟΥ των περικοπών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, δηλαδή και των περικοπών που επιβλήθηκαν στις επικουρικές μας συντάξεις και στο σύνολο των συντάξεων μας «προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος» αλλά και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που δεν μας καταβλήθηκαν, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η μη επιστροφή του συνόλου των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις και αρχές, όπως την αρχή της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 Συντάγματος), το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας των συνταξιούχων (άρθρο 20 παρ.1 Συντάγματος, το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου [ΕΣΔΑ]) και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, σχετικά με την προστασία των περιουσιακών μας δικαιωμάτων.

Επίσης με την προσβαλλομένη υπουργική απόφαση προβλέφθηκε η απόσβεση γεγενημένων και μη παραγεγραμμένων αξιώσεων των συνταξιούχων που μέχρι την 8.10.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης σχετικού νόμου κατ΄ εξουσιοδότηση του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλομένη υπουργική απόφαση) δεν είχαν ασκήσει σχετικές αγωγές. Έτσι, επισημάναμε ακόμη ότι η παράνομη απόσβεση μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων στερεί το αναφαίρετο δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την διεκδίκηση του συνόλου τωναντισυνταγματικών μειώσεων που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις τους -όσων από τα μέλη μας δεν είχαν ασκήσει αγωγές- κατά παράβαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Η αίτηση ακύρωσης αναμένεται να συζητηθεί στο ΣτΕ τον Ιανουάριο του 2021, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το ΔΣ, σε κάθε περίπτωση, θα παρακολουθεί το θέμα και θα σας ενημερώνει έγκαιρα για όλες τις εξελίξεις επί αυτού.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης               Π. Δερμενάκης