Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

home image

15.12.2020 - Ενημέρωση για την απασχόληση συναδέλφων του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος

​ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Παραπλανητικές Προτάσεις προς Συναδέλφους για την «απασχόληση συνταξιούχων»

 

Αθήνα 15.12.2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι


Το ΔΣ εξέτασε το θέμα και αποφάσισε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην παρούσα ενημέρωση διότι πρόκειται για ενέργειες που έγιναν από συνάδελφο με ανάρτηση σε ομάδα του fb που αφορά σε σημαντικό αριθμό προσυνταξιούχων συναδέλφων που εργάζονται.

Πιο συγκεκριμένα:
Εκπρόσωπος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης δημοσίευσε κείμενο, σε ομάδα συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας του fb, στο οποίο προέτρεπε σε συγκεκριμένες ενέργειες συναδέλφους που εργάζονται, γράφοντας:
«Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι προσυνταξιούχοι και μη, απασχολούνται …. να ενημερώσουν το τοπικό Υποκατάστημα του Εφκα»!
Το εν λόγω κείμενο της ανάρτησης, παρότι προσωπικό, το υπέγραφε ως να ήταν αποτέλεσμα κοινής απόφασης της επιτροπής του τοπικού παραρτήματος. Χαρακτηριστικά έγραφε:
«…Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Η εν λόγω συνάδελφος προχώρησε σε αυτή την ενέργεια χωρίς να ενημερώσει το ΔΣ του ΣΣΕΜ, αλλά ούτε είχε συζητήσει το θέμα στην επιτροπή του Τοπικού Παραρτήματος, που υποτίθεται ότι υπέγραφε το κείμενο.
Ευθύς μόλις το πληροφορηθήκαμε, επικοινωνήσαμε ως ΔΣ με την συνάδελφο και ζητήσαμε να κατεβάσει το αναρτημένο κείμενο από το fb. Αρνήθηκε προτείνοντας να γράψει επ’ αυτού σχόλια το Δ.Σ. του ΣΣΕΜ!
Έπειτα από αυτή την άκρως αντισυναδελφική-προκλητική στάση, ζητήσαμε από τους διαχειριστές της σελίδας να κατεβάσουν το κείμενο, όπως και έγινε, διότι:
α) Επρόκειτο για ψευδή είδηση.
β) Εμφανίζονταν ως ενέργεια που αφορούσε τον Σύλλογο, πράγμα ανυπόστατο.
γ) Οι συνάδελφοι «προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος», ενώ η διάταξη του ν.4670/2020 περί απασχόλησης συνταξιούχων δεν τους αφορά, ακολουθώντας ενδεχόμενα τις παραπλανητικές αυτές οδηγίες, να εμπλέκονταν σε περιπέτειες ζητώντας οι ίδιοι περικοπές των συντάξεών τους κατά 30% με τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων γήρατος.

Από τα παραπάνω προκύπτουν:
1) Για ένα σοβαρό θέμα που αφορά πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, η συνάδελφος επέλεξε να μην ενημερώσει το ΔΣ και να ενεργήσει μονομερώς, καθώς επίσης για μια καθαρά προσωπική της επιλογή, όσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο δημοσιοποίησης του θέματος, επέλεξε να την περιβάλλει με το κύρος του Τοπικού Παραρτήματος και υπέγραψε ως Παράρτημα, χωρίς απόφαση του Παραρτήματος.
2) Δίνει οδηγίες («Παρακαλούνται…») σε ένα θέμα που αν γίνει με τον τρόπο που υποδεικνύει (να ενημερώνουν οι συνάδελφοι τα τοπικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ σε περίπτωση που εργάζονται) το μόνον που θα επιτύγχανε είναι ότι τα υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ, αφού εύκολα θα διαπίστωναν από το πληροφοριακό τους σύστημα ότι οι συνάδελφοι εργάζονται, θα έθεταν ανάλογα ερωτήματα προς τις Κεντρικές τους Υπηρεσίες σχετικά με την «απασχόληση συνταξιούχων», μη έχοντας την ιδιαίτερη γνώση για τα προβλεπόμενα στο «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς», γνωρίζοντας μόνον ότι στις ρυθμίσεις περί «απασχόλησης συνταξιούχων» περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι γήρατος που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Για την έγκυρη και πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων ο ΣΣΕΜ στις 6/4/2020 είχε δημοσιεύσει τη σχετική Υπουργική Απόφαση με την γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος.
​ Από την Υ.Α. διαπιστώνεται ότι στις τελικές διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε, απαλείφθηκαν οι ρυθμίσεις για το «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς» και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, αναφέρεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.
​ Κατωτέρω παραθέτουμε το επίμαχο άρθρο όπως ψηφίστηκε και ισχύει:
«N. 4670/2020- Άρθρο 27
Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016.


Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων
1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα…»
Το άρθρο αυτό όμως είχε κατατεθεί στην Βουλή ως εξής:
«Άρθρο 27
Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει η αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.»

Αξιοσημείωτο είναι να δείτε τις διορθώσεις της τελευταίας στιγμής στο συν/νο, από το αρχείο της Βουλής Των Ελλήνων.

​ Συνεπώς για τους συναδέλφους του «προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος» συνεχίζουν να ισχύουν όσα ίσχυαν και πριν την ισχύ του ν. 4670/2020 και δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια.

Μας δημιουργεί δε πολλά ερωτηματικά, για τη σκοπιμότητα, όπως
διευκρινίζονται αμέσως παρακάτω:
• Είναι γνωστό ότι οι προϊσχύουσες διατάξεις για την απασχόληση συνταξιούχων, εφαρμόζονταν στους συνταξιούχους λόγω γήρατος ΙΚΑ και για τους ίδιους λόγους μετά την ψήφιση του ν. 4670/2020, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και δεν αφορούν στο «προσυνταξιοδοτικό καθεστώς».
• Ενώ είναι γενικά γνωστό ότι γίνεται ηλεκτρονική δήλωση στον ΕΦΚΑ από τον εργοδότη για τους απασχολούμενους στην επιχείρησή του, καλεί ειδικά τους προσυνταξιούχους να πάνε, ενώ δεν χρειάζεται, να δηλώσουν ότι εργάζονται. Ζητά δηλαδή «να πάνε να βγάλουν μόνοι τους τα μάτια τους»….

Θεωρούμε αυτές τις πρακτικές που «αξιοποίησε» η συνάδελφος άκρως προβληματικές για όλους τους συναδέλφους ενώ παράλληλα θίγουν τις διαδικασίες του Συλλόγου και την γενικότερη αξιοπιστία του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Η διάταξη από το αρχείο της Βουλής Των Ελλήνων
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ –Αναζήτηση -Αριθμός Νόμου 4670 - Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων  (εδώ)