Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

16.12.2020 - Ενημέρωση για εκκρεμότητες σε πιστώσεις ποσών αναδρομικών κ.λ.π.

​ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα 16.12.2020

1. Ολοκλήρωση Επιστροφών Αναδρομικών 11μήνου

Ενημέρωση για τους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ και ΕΤΑΤ που ενώ τους είχαν παρακρατηθεί οι μειώσεις για τις κύριες συντάξεις των ν.4051/2012, ν.4093/2012 στο 50% του ποσού της σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος το διάστημα 6ος/2015-5ος/2016, δεν έχουν λάβει τις επιστροφές ποσών, με ξεχωριστή πίστωση, όταν έλαβαν την σύνταξή τους τέλος Οκτωβρίου 2020.

Α. Προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΕ (ETEAM).

Την ημερομηνία πληρωμής των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ (22-23 Δεκεμβρίου 2020) θα γίνει η πίστωση των αναδρομικών 11μήνου στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑ, οι οποίοι δεν έλαβαν ποσά επιστροφής, μαζί με τους άλλους συνταξιούχους.

Η κατηγορία αυτή είναι οι παρακάτω προσυνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ (πριν το 2006) οι οποίοι το διάστημα 11/6/2015-12/5/2016 ελάμβαναν προσυνταξιοδοτική παροχή με τις μειώσεις των ν. 4051/2012 και ν. 4093/2012:

α) Όσοι το διάστημα αυτό ήταν προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ και μετέπειτα έχουν καταστεί συνταξιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ/ΕΦΚΑ.

β) Όσοι προσυνταξιούχοι ΕΤΕΑ όφειλαν ποσά από εκκαθάριση συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ, και δεν πιστώθηκαν παρότι οι σχετικοί νόμοι και η ΚΥΑ προέβλεπαν ότι τα αναδρομικά 11μήνου δεν συμψηφίζονται με χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας άμεσα, την 29.10.2020, έστειλε επιστολή προς όλους τους αρμοδίους, για την καταβολή των αναδρομικών ποσών των μειώσεων 11μήνου σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ, προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑΜ.

Μετά από συνεχή επικοινωνία με τους αρμοδίους -του Τμήματος εκκαθάρισης-πληρωμών συντάξεων/Γεν.Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών-ΕΦΚΑ (Λογιστήριο ΕΤΕΑΕΠ) και του Α΄ Τμήματος απονομής επικουρικής σύνταξης (προσυνταξιοδοτικό ΕΤΕΑΕΠ)- ενημερωθήκαμε ότι η επιστροφή των μειώσεων στους παραπάνω προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ θα πραγματοποιηθεί  μαζί με την πληρωμή της επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ μ. Ιανουαρίου 2021.

Σημείωση:

Tο Τμήμα προσυνταξιοδοτικού ΕΤΕΑΕΠ ενημερώνει συναδέλφους ότι, σε περιπτώσεις προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ που έλαβαν την πρώτη απονομή κύριας σύνταξης ΙΚΑ και τα αναδρομικά ποσά σύνταξης τη περίοδο Ιουνίου 2015–Μαΐου 2016, ήδη είχε συσχετίσει μεταγενέστερα τα ποσά ΤΕΑΠΕΤΕ με τα ποσά κύριας σύνταξης ΙΚΑ και ήδη τους είχε επιστρέψει -αντιλογίσει- ποσά παρακρατήσεων των εν λόγω νόμων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνάδελφο δικαιούχοι αναδρομικών να έρθουν σε επικοινωνία με τον Σύλλογο για υποβολή αιτημάτων επιστροφών μειώσεων ν.4093/2012 προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ.

Β. Προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ.

Αναμένεται στο προσεχές διάστημα η πίστωση των αναδρομικών 11μήνου σε όσους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ συνταξιοδοτήθηκαν, λόγω ορίου ηλικίας, από το ΙΚΑ από 1/6/2016 και μετέπειτα. Το θέμα αφορά περίπου 130 δικαιούχους.

Σημείωση:

Περιπτώσεις προσυνταξιούχων που έλαβαν τη πρώτη απονομή κύριας σύνταξης ΙΚΑ και τα αναδρομικά ποσά σύνταξης τη περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και το τ. ΕΤΑΤ ήδη είχε συσχετίσει τα ποσά προσυνταξιοδοτικού ΕΤΑΤ με τα ποσά κύριας σύνταξης ΙΚΑ και ήδη αντιλογίσθηκαν ποσά των εν λόγω νόμων, θα πρέπει οι δικαιούχοι αναδρομικών να υποβάλλουν αίτημα επιστροφών μειώσεων ν.4093/2012 προς την Προϊσταμένη της Δ/νσης Πληρωμής Παροχών ΕΦΚΑ, με κοινοποίηση προς τον Σύλλογο.

2. Αναδρομικά 8μήνου (10ος/2019-5ος/2020) επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ, σε περιπτώσεις συνταξιούχων επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑΜ.

Το Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμών Επικουρικών Συντάξεων/ Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - ΕΦΚΑ (Λογιστήριο ΕΤΕΑΕΠ) προβαίνει σταδιακά σε πιστώσεις αναδρομικών ποσών 8μήνου (Οκτωβρίου 2019 - Μαΐου 2020) επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ, σε περιπτώσεις συνταξιούχων επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ, μετά από τον συσχετισμό των αναδρομικών αυτών με προηγούμενες οφειλές εκκαθάρισης ποσών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ. Για τα αναδρομικά αυτά δεν προβλέπονταν στο ν.4670/2020 ότι είναι ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και έτσι το ΕΤΕΑΕΠ δεν τα πίστωσε τον Ιούλιο 2020 στους συνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑΜ της παραπάνω κατηγορίας αλλά προχώρησε σε συμψηφισμό με οφειλόμενα ποσά.

Υπενθυμίζουμε ότι την 2 Ιουνίου 2020, με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2020, υπήρξε αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ στα προ ν. «Κατρούγκαλου» επίπεδα, σύμφωνα με το ν. 4670/2020, μετά από την ακύρωση από το ΣτΕ, την 5/10/2019, της Υπουργικής Απόφασης επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων του ν.4387/2016 και τα αναδρομικά (10ος/2019-5ος/2020) δόθηκαν στις 9 Ιουλίου 2020.

3. Καταβολή οφειλόμενων ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Μαΐου 2019 (13η σύνταξη)

Πιστώθηκαν την 1/12/2020 τα οφειλόμενα ποσά της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Μαΐου 2019 (Χορήγηση 13ης σύνταξης σε όσους λαμβάνουν σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου 2019 -άρθρο 120 Ν. 4611/17.05.2019), σε περιπτώσεις προσυνταξιούχων τ. ΕΤΑΤ αλλά και συνταξιούχων ΕΦΚΑ, των οποίων οι συντάξεις δεν είχαν απονεμηθεί μέχρι 1η Μαΐου 2019, δηλαδή ήταν σε εκκρεμότητα η απονομή τους και, συνεπώς, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η έκτακτη ενίσχυσή τους.

Προχώρησε λοιπόν η απονομή των εκκρεμών συντάξεων ΕΦΚΑ και έτσι ο ΕΦΚΑ πραγματοποίησε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δικαιούνταν 100.000 συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ.

Δείτε σχετικά:

  • 29.10.2020-Πιστώσεις ποσών επιστροφών ν. 4051/2012 & 4093/2012 στους προσυνταξιούχους Εμπορικής (Εδώ)

  • 29.10.2020-Επιστολή προς ΕΤΕΑΕΠ για καταβολή των αναδρομικών (Εδώ)

  • 19.06.2020-Αποκατάσταση την 2 Ιουνίου 2020, των επικουρικών συντάξεων ΤΕΑΠΕΤΕ(Εδώ)

  • 14.05.2019-Χορήγηση 13ης σύνταξης στους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ (Εδώ)