Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

24.12.2020 - Παράταση μέχρι την 28η.2.2021 της Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσων μελών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρατείνεται μέχρι την 28η.2.2021 η Ασφαλιστική Ικανότητα έμμεσων μελών ασφαλισμένων, η οποία έληγε στις 31.12.2020.

( Άρθρο 113 Ν. 4764/23.12.2020-

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών)

24.12.2020

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4764/23.12.2020, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάταξη ότι «στα έμμεσα μέλη, που έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την 31.12.2020 και των οποίων οι άμεσα ασφαλισμένοι από τους οποίους τα πρώτα εξαρτώνται, παραμένουν ασφαλιστικά ικανοί, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021»

Μπορείτε να δείτε την ημερομηνία ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» στο  «atlas.gov.gr», με τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ του έμμεσου ασφαλισμένου (προφανώς η νέα ημερομηνία θα εμφανιστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα από 1.1.2021).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ  5286/01.12.2020 οι αρμοδιότητες του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΕΤΕ-Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα (πρ. Ταμείου Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, μεταφέρθηκαν σε όλα τα Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ , ως εξής:

 Στα Τμήματα/Γραφεία Μητρώου:

Η χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων του Ταμείου (όπου δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά) και η παράταση της ασφάλισης των μελών της οικογένειας των ασφαλισμένων και η έκδοση ασφαλιστικών βεβαιώσεων.

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω θα σας ενημερώσουμε όταν εκδοθεί η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με τις οδηγίες προς τα Υποκαταστήματα.

Για την προηγούμενη παράταση από 1.10.2020 έως 31.12.2020 σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με την εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ (εδώ)