Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

02.02.2021 - Ομάδα Έργου για την Τροποποίηση του Καταστατικού ΣΣΕΜ

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Λειτουργία Ομάδας Έργου για την Τροποποίηση του Καταστατικού ΣΣΕΜ

Αθήνα 1/2/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί περί το τέλος Μαρτίου 2021 διαδικτυακά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.  Ένα από τα θέματα που θα υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη θα είναι και η Τροποποίηση του Καταστατικού, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 21 (για το καταστατικό δείτε εδώ:  https://www.ssem.gr/o-sillogos/katastatiko?showall=1 ).

Ήδη με απόφαση του ΔΣ, κατά τη συνεδρίασή του την 15/1/2021, έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας που επεξεργάζεται προτάσεις για να ετοιμαστεί η εισήγηση – πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. 

Η Ομάδα Έργου για την Τροποποίηση του Καταστατικού είναι ανοικτή για κάθε μέλος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει. Συνεδριάζει κάθε Δευτέρα διαδικτυακά.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συλλόγου, είτε με το e-mail: info@ssem.gr είτε τηλεφωνικά στα 210-522.28.13 & 210-522.28.64,  για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Επίσης όσοι έχουν προτάσεις για το Καταστατικό, αλλά δεν κρίνουν σκόπιμη τη συμμετοχή τους στην Ομάδα Έργου, επίσης παρακαλούνται να επικοινωνούν, όπως προαναφέρθηκε, με τη Γραμματεία του Συλλόγου και να μεταφέρουν τις απόψεις τους ώστε να φτάσουν στην Ομάδα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  του ΣΣΕΜ

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης                Π. Δερμενάκης