Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

10.02.2021 - Ενημέρωση για τα Στεγαστικά Δάνεια ΣΣΕ'84 και την Πλατφόρμα Γέφυρα

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» & Στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84

 Είσπραξη ασφαλίστρων για το Ομαδικό της Groupama

και

Καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο «Γέφυρα» για την επιδότηση της δόσης

Αθήνα 9/2/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά:

  • Τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Γέφυρα» ενώ παράλληλα συνεχίζουν να συμμετέχουν στο «Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της Groupama», με αντικείμενο την κάλυψη των Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 όπως ανανεώθηκε και ισχύει από 1/1/2021 (κάλυψη θανάτου).

Εντός των ημερών αναμένεται η υλοποίηση του τρόπου είσπραξης των ασφαλίστρων (διαδικασία που μόλις σήμερα και κατόπιν συνεχών πιέσεων μας, συμφωνήθηκε μεταξύ τράπεζας και Groupama). Συνεπώς θα αρχίσει η διαδικασία χρέωσης των καταθετικών λογαριασμών των συναδέλφων με τα ασφάλιστρα. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό τους για την πληρωμή των ασφαλίστρων τους (υπολογίζεται και εισπράττεται σε μηνιαία βάση με ασφάλιστρο 0,082% επί του εκάστοτε υπολοίπου). Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μιας δόσης, ο δανειολήπτης χάνει αυτόματα την ασφαλιστική κάλυψη.

  • Τους έχοντες εμπρόθεσμα (δηλαδή έως 31.10.2020) υποβάλει αίτημα στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα «Γέφυρα» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, (ΕΓΔΙΧ) και δεν έχουν λάβει την προβλεπομένη από τον Ν. 4714/2020 επιδότηση, παρότι έχουν, κατ΄αρχήν,  κριθεί ως επιλέξιμοι.

Όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην τροφοδότηση της Πλατφόρμας με την απαραίτητη και σωστή πληροφόρηση (κυρίως με τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων ΣΣΕ’84, ή απουσία συσχετισμού αν η αίτηση υπεβλήθη από τον εγγυητή κλπ) από την Alpha Bank.

Ως Ομάδα Δανείων έχουμε επανειλημμένα παρέμβει επιδιώκοντας τόσο  οριστική και γενική λύση, όσο και στην αντιμετώπιση ατομικών θεμάτων συναδέλφων δανειοληπτών που ζήτησαν την συνδρομή μας. Το συμπέρασμα είναι ότι λόγω μηχανογραφικών προβλημάτων η τροφοδότηση της Πλατφόρμας, με τα απαραίτητα στοιχεία, πραγματοποιείται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, παρ' όλη την πίεση που συνεχώς ασκούμε. Έχουμε καταγράψει  τις περιπτώσεις αυτές και τις παρακολουθούμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς της Alpha Bank. Συνιστούμε σε όσους από τους συναδέλφους αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή μαζί μας, να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Δανείων (ssem.omadadaneion@gmail.com) ή τηλεφωνικά με τον Σύλλογο.

Εξυπακούεται ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα 2 παραπάνω θέματα και θα σας ενημερώσουμε για ότι προκύψει.

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ