Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

24.03.2021 - Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός 2020, & Προϋπολογισμός 2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Οικονομικός Απολογισμός & Ισολογισμός 2020, και Προϋπολογισμός 2021

Αθήνα 24.3.2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Ο τρόπος και οι σκοποί οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έχουν αλλάξει ριζικά συγκριτικά με το παρελθόν. Από τη μεθοδολογία του «Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει» περάσαμε στη μεθοδολογία «σκοπός του Συλλόγου οι ανάγκες των μελών του». Ως διοίκηση σεβόμαστε τα χρήματα που καταθέτουν οι συνάδελφοι στο ταμείο του Συλλόγου για τις συλλογικές μας ανάγκες. Τα χρήματα αυτά δεν περισσεύουν σε κανέναν μας και γι΄αυτό οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε με σεβασμό και να τα αξιοποιούμε για τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου και όχι για να καλύπτονται οι ανάγκες της διοίκησης σύμφωνα με τη λογική «εγώ είμαι διοίκηση…».

Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε από τους συνημμένους πίνακες:

α) πως αξιοποιούνται οι συνδρομές, καθώς καταγράφονται με σημαντική ανάλυση και ευκρίνεια οι δαπάνες του Συλλόγου,

β) πως τηρείται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός και όπου υπάρχουν μικρές αποκλίσεις, λόγω εκτάκτων γεγονότων, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις από το ΔΣ.

γ) πως πραγματοποιούνται οι δαπάνες που εγκρίνονται όλες από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε κάθε συνεδρίαση, ανεξάρτητα αν είναι εντός προϋπολογισμού.

δ) πως το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά άμεσες δαπάνες για τα μέλη του Συλλόγου (αγωγή κατά Alpha Bank, προσφυγή ΣτΕ για το προσυνταξιοδοτικό, νομική στήριξη σε μέλη μας για υποβολή ενστάσεων κατά αποφάσεων ΕΦΚΑ, ομαδικές αγωγές μειώσεων συντάξεων ν.4051,4093/2012, έξοδα εκδηλώσεων με τη συμμετοχή των μελών, έξοδα μετακίνησης μελών).

ε) την θεσμική αξιοπιστία όλων των δημοσιευόμενων στοιχείων καθώς συνοδεύονται από τον ισολογισμό που υπογράφει ο Λογιστής, η υπογραφή του οποίου έχει θεσμική βαρύτητα και συνέπειες. Σημειώνουμε ότι στον Σύλλογο συντάσσεται Ισολογισμός και Αποτελέσματα από το 2017 (χρήση 2016) και μετά.

Με βάση τα παραπάνω, επισυνάπτονται για την ενημέρωσή σας οι ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες, αφού συζητήθηκαν στο Δ.Σ., θα τεθούν προς συζήτηση-έγκριση κατά την προσεχή ΓΣ της 31/3/2021:

  1. Οικονομικός Απολογισμός 2020                                
  2. Ισολογισμός & Αποτελέσματα 31/12/2020                 
  3. Προϋπολογισμός 2021                                             

Για τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις δείτε ΕΔΩ

Η Ταμίας                           Ο Αν. Ταμίας

Νατάσα Τσιλιμπάρη            Παύλος Δερμενάκης