Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

26.03.2021 - Νέα Διαδικασία Δωρεάν Άρσης Προσημείωσης Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Νέα διαδικασία άρσης προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ'84 χωρίς έξοδα

26/3/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει με την 13/1/2021 ανακοίνωσή μας:

«Στην Επιχειρησιακή Σύμβαση 2020-2022, που έχει συνάψει η Alpha Bank έχει συμφωνήσει και ήδη εφαρμόζεται η ανάληψη από μέρους της των συνολικών εξόδων (παράστασης στο δικαστήριο/ εκπροσώπησης) που απαιτούνται για την άρση της προσημείωσης σε στεγαστικά ΣΣΕ’84 για το προσωπικό της και τους συνταξιούχους (συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων της Εμπορικής).

Προκειμένου τα έξοδα άρσης να καλυφθούν από την τράπεζα θα πρέπει:

  • Το εξοφλημένο δάνειο να αφορούσε στεγαστικό ΣΣΕ’84 (τα δάνεια μέσω Κατ/των εξαιρούνται).
  • Να μην υπάρχουν οφειλές από άλλα πάσης μορφής δάνεια ή πιστώσεις σε καθυστέρηση.»

Μετά από συνεννόηση με την Alpha Bank και για την καλύτερη εξυπηρέτησή των ενδιαφερομένων υπάρχει μια μεταβολή στη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι, που εκπληρώνουν τα προαναφερθέντα κριτήρια – προϋποθέσεις υποβάλλουν το σχετικό αίτημα άρσης της προσημείωσης χωρίς επιβάρυνση υπογράφοντας το ειδικό έντυπο είτε στο Κεντρικό Κατάστημα, Τμήμα Στεγαστικών Δανείων (υπεύθυνη η κα Χ. Μπάλτα) είτε μέσω του πλησιέστερου στην κατοικία τους Καταστήματος της Alpha Bank. Στο αίτημα θα πρέπει να μην παραλείπουν να αιτούνται την μη επιβάρυνση τους με έξοδα άρσης προσημείωσης καθώς το δάνειό τους είναι Στεγαστικό ΣΣΕ’84. Επίσης, για τις περιπτώσεις που το έντυπο αίτημα υποβάλλεται σε άλλο Κατάστημα πλην του Κεντρικού, χρειάζεται να συμπληρώνουν ότι για το αίτημά τους πρέπει να ενημερωθεί το Κεντρικό Κατάστημα, στο οποίο τηρούνται τα αρχεία με τα συγκεκριμένα δάνεια (Υπηρεσία Στεγαστικών Δανείων Προσωπικού).

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η από 13/1/2021 ανακοίνωσή μας

«Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται τα έξοδα εξάλειψης υποθήκης (ουσιαστικά αφορά πολύ παλαιά δάνεια στα οποία εγγραφόταν προσημείωση και υποθήκη), η οποία υλοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τέλος τα έξοδα μεταγραφής της δικαστικής απόφασης σε υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο, επιβαρύνουν τον δανειολήπτη.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι, σε περίπτωση που διαπιστώσουν απόκλιση από τα προαναφερθέντα να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ.»

Η Ομάδα Δανείων

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας