Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

23.04.2021 - Ενημερωτικό Σημείωμα για αποφάσεις δικαστηρίων που αφορούν τη μείωση των συντάξεων με την Ε.Α.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

23.4.2021

Δημοσιεύματα για την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) στους συνταξιούχους του Δημοσίου

 Συνάδελφοι,

 Μετά την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 504/2021 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την  αντισυνταγματικότητα  της  ΕΑΣ στους  συνταξιούχους  του  Δημόσιου, σας αναφέρουμε  τα παρακάτω :

Ι. Το ΣτΕ με τις υπ΄ αριθμ.2287/2015- 2290/2015 αποφάσεις της Ολομελείας του, έχει ήδη κρίνει από τον  Ιούνιου  του  2015,  ότι οι διατάξεις που επέβαλλαν την  ΕΑΣ   στις συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα -όπως είμαστε εμείς- είναι συνταγματικές, καθώς οι περικοπές αυτές ελήφθησαν  προς  αντιμετώπιση  της  κρίσεως  και  έκτακτης ανάγκης στην  οποία  βρέθηκε η  χώρα.  Αλλά και μετά την ένταξή μας στον ΕΦΚΑ, τον Μάιο  του   2016 , κρίθηκε ότι στο πλαίσιο της επιχειρούμενης με το ν.4387/2016 ασφαλιστικής μεταρρύθμισης (νόμος Κατρούγκαλου),  είναι συνταγματική η επιλογή του νομοθέτη να λάβει  ως βάση επανυπολογισμού των συντάξεων μας,  τις συντάξεις  όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014 (δηλαδή με τις επελθούσες κρατήσεις και μειώσεις των ν. 3863/2010 (ΕΑΣ), 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012), (βλ.τις υπ΄αριθμ.1890/2019 και 1891/2019  αποφάσεις της Ολ. ΣτΕ).

ΙΙ. Αντίθετα το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπ’ αριθμ. 504/2021  απόφαση  της  Ολομελείας του, αλλά και με  προηγούμενες  αποφάσεις του (βλ 244/2017 Ολ, 930/2019) έκρινε ότι οι διατάξεις με τις οποίες επιβλήθηκε η ΕΑΣ στους συνταξιούχους του Δημοσίου είναι  αντισυνταγματικές, τόσο πριν όσο κα μετά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ,   καθώς αντίκεινται  σε πληθώρα συνταγματικών διατάξεων, στηριζόμενη  η απόφαση αυτή και στο ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει τους  δημοσίους υπαλλήλους.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, κατ’ αρχήν οι  συνταξιούχοι  Δημοσίου μπορούν βασίμως να προσφύγουν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να διεκδικήσουν από τον Μάρτιο του 2017 (ότε και δημοσιεύθηκε  η  υπ΄αρ.244/2017 απόφαση του  Ελ Συν.) μέχρι σήμερα, τα ποσά της παράνομης παρακράτηση της ΕΑΣ.

ΙΙΙ. Επομένως παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπορούσαν να αντληθούν νομικά επιχειρήματα  υπέρ της αντισυνταγματικότητας της  ΕΑΣ και για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, ( για το χρονικό διάστημα μετά την ένταξη τους στον ΕΦΚΑ), επισημαίνουμε ότι  αφενός οι  αποφάσεις του  ΣτΕ,  κατά τα ανωτέρω,  έχουν  κρίνει την  ΕΑΣ συνταγματική και αφετέρου η απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  που έκρινε την  ΕΑΣ  αντισυνταγματική, αφορά αποκλειστικά στους συνταξιούχους του   Δημοσίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης               Παύλος Δερμενάκης