Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

home image

26.04.2021 - Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της Γεν. Συνέλευσης Τροποποίησης Καταστατικού της 31.03.2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της Γενικής Συνέλευσης Τροποποίησης Καταστατικού της  31.03.2021

 

 

Αθήνα, 26.04.2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την μέχρι σήμερα καταμέτρηση των ψήφων, έχουν προκύψει τα παρακάτω προσωρινά αποτελέσματα :

 

NAI          :   4.222

OXI          :        21

ΛΕΥΚΑ     :        28

ΑΚΥΡΑ     :        19

ΣΎΝΟΛΟ  :    4.290

 

Τα παραπάνω ανακοινώνονται με κάθε επιφύλαξη εν αναμονή λήψης επιστολικών ψήφων, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

               Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης                                   Οι Γραμματείς

 

                      Γεώργιος Καπετανόπουλος                                       Μαρία Γεωργοπούλου

 

                                                                                                         Kυριακή Πάρου