Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

13.07.2021 - Video της 21ης Συνεδρίασης του Δ.Σ Τρίτη 13.07.2021 (livestreaming)