Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

home image

05.11.2021 - Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΥΝΠΕ την Τρίτη 9.11.2021 και ώρα 3:00 μ.μ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συμμετοχή μελών / συνεταίρων ΣΥΝΠΕ  στην  ΓΣ του ΣΥΝΠΕ

την Τρίτη 9.11.2021 ώρα 3:00 μ.μ.

5/11/2021

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Η προσπάθεια των μελών / συνεταίρων ΣΥΝΠΕ για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΣΥΝΠΕ για τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του, έχει αρχίσει να αποδίδει τα πρώτα αποτελέσματα.  Ήδη έχουν κατατεθεί στον ΣΥΝΠΕ οι πρώτες 1.000 και πλέον αιτήσεις, και η διοίκηση του ΣΥΝΠΕ προκήρυξε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε ότι  θα πραγματοποιηθεί, με όσους συμμετάσχουν, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00’.

Σήμερα (5/11/2021) στο site του ΣΥΝΠΕ υπάρχει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «ΚΑΛΟΥΜΕ, όλους τους συνεταίρους να συμμετάσχουν ομαδικά στην Τρίτη Γενική Συνέλευση στις 9/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00’ που θα την παρακολουθήσετε από το SITE του ΣΥΝΠΕ». Στην ανυπόγραφη αυτή ανακοίνωση δεν αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε ως μέλη του ΣΣΕΜ και ταυτόχρονα ως Συνεταίροι του ΣΥΝΠΕ να συμμετάσχετε στη ΓΣ του Συνεταιρισμού την 9/11/2021 και ώρα 15.00’, αναζητώντας τα στοιχεία σύνδεσης από το site του ΣΥΝΠΕ στην διεύθυνση: https://www.synpe.gr/

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας

 Χρήστος Τσιλώνης               Παύλος Δερμενάκης