Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

22.02.2022 - Σύσταση Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ που εκδικάζουν ενστάσεις κατά αποφάσεων διευθύνσεων ΕΦΚΑ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ενημέρωση για τη σύσταση, σύνθεση και λειτουργία

Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ

 

 

Αθήνα 22.2.2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την  με την υπ΄αριθμ.11641/14.2.2022 Υπουργική Απόφαση που  δημοσιεύθηκε  και αφορά στην  «Σύσταση, σύνθεση   και λειτουργία   Διοικητικών Επιτροπών  του e-ΕΦΚΑ», συστήνονται στις κατά τόπους Περιφέρειες και Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) στον e-ΕΦΚΑ, Διοικητικές Επιτροπές οι οποίες  εκδικάζουν ενστάσεις και προσφυγές κατά πάσης φύσεως αποφάσεων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς των.

 Επίσης συστήνεται και η Διοικητική Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείαςη οποία  εκδικάζει ενστάσεις και προσφυγές του τ. ΕΤΑΤ (άρθρο  2  περιπ.9).

Για   τον  Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο  Πρόεδρος              Ο  Γενικός  Γραμματέας

 Χρήστος Τσιλώνης            Παύλος Δερμενάκης

  

 

ΦΕΚ/Β/622/2022 (εδώ)