Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

31.05.2022 - Φωτογραφίες από Συγκέντρωση 26.05.2022 στο Υπουργείο Εργασίας