Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

07.07.2022 - Νέα επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας εν αναμονή της απάντησης για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας

Αθήνα, 07/07/2022

Αρ. Πρωτ.: 3022

Προς

Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

του   Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κα  Παυλίνα Καρασιώτου.

 

 

Κυρία Γενικέ

Κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στο Υπουργείο σας, την 17/6/2022, προχωρήσαμε σε ουσιαστικό διάλογο για τα αιτήματά μας, βρήκαμε σημεία αλληλοκατανόησης και καταλήξαμε ότι  θα ενημερώνονταν η  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ουσία των αιτημάτων μας και προσδιορίστηκε ο αναγκαίος χρόνος προκειμένου να έχουμε απάντηση επ΄αυτών.

Σε συνέχεια του από 14.6.2022 υπομνήματός μας, υποβάλαμε την 27.06.2022 συμπληρωματικό υπόμνημα, απαντώντας τεκμηριωμένα σε θέματα που τέθηκαν κατά την ως άνω συνάντησή μας. 

Οι συνταξιούχοι της Εμπορικής θεωρούμε κορυφαίο το συνολικό αίτημα της διεκδίκησής μας και για τον λόγο αυτό έχουμε προχωρήσει σε:         α) διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, την προσεχή Τρίτη 12/7/2022, για την ενημέρωση-συζήτηση της πορείας επίλυσής του και λήψη αποφάσεων και β) συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας την ίδια ημέρα, μετά τη ΓΣ, και ώρα  12:30  μεσημβρινή.

Εν όψει και της Γενικής μας Συνέλευσης και με τη βεβαιότητα ότι κατανοείτε τη σοβαρότητα και το επείγον της διευθέτησης των θεμάτων για  τους συνταξιούχους μέλη  μας, αναμένουμε την άμεση και θετική ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας, στα υποβληθέντα αιτήματά μας.

Με εκτίμηση

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης               Παύλος Δερμενάκης