Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

26.08.2022 - Δείτε τις Ομιλίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12.07.2022 - Θέμα 1ο-Εξελίξεις στα θέματά μας