Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

14.12.2009 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 (Αιτήματα προς την τράπεζα)


Συνάδελφοι,
Μετά από διαλογικές συζητήσεις και συνεννοήσεις μεταξύ των παρατάξεων που συνθέτουν το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Α.Κ. (Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση), ΔΗ.ΣΥ.Ε. (Δημοκρατική Συναδελφική Ενότητα), Σ.Ε.Σ. (Συναδελφική Ενότητα) και ΔΗ.ΚΙ. (Δημοκρατική Κίνηση), συμφωνήσαμε με ψήφους 7-2 το παρακάτω πρόγραμμα δράσης με διαφωνία της Σ.Ε.Σ. η οποία κατέθεσε δικό της πρόγραμμα .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Διεκδικούμε
1. Άμεση καταβολή των αυξήσεων για τα έτη 2007/2008/2009 σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ.
2. Πλήρη εφαρμογή του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για όλους τους ασφαλισμένους εργαζόμενους υπό οιανδήποτε σχέση εργασίας καθώς και συνταξιούχους, χωρίς διαχωρισμούς.
3. Άμεση απόσυρση όλων των εγκυκλίων του Υπουργείου Απασχόλησης και ΙΚΑ που παραβιάζουν κατάφωρα το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ και μειώνουν τις συντάξεις μας.
4. Η διοίκηση της Τράπεζας να πληρώσει ΤΩΡΑ και στο ακέραιο ΟΛΑ όσα μας οφείλει και τα οποία εδίδοντο από 25ετίας και στους συνταξιούχους (και ενδεικτικά Επίδομα Ισολογισμού και Οικονομική ενίσχυση Πάσχα, Χριστουγέννων κ.λ.π.).
5. Άμεση καταβολή της διαφοράς του εφ’ άπαξ σ’ όλους όσους το δικαιούνται σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΠΕΤΕ χωρίς αγωγές και αποκλεισμούς.
6. Να αποδοθεί από την Τράπεζα στο ΤΕΑΠΕΤΕ η πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 3,25%, που προβλέπεται σύμφωνα με το νόμο 2084/92. Διεκδικούμε την επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς 3,25 στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΠΕΤΕ για να είναι σε θέση το Ταμείο να καταβάλλει το εφ’ άπαξ και στο μέλλον, με βάση το Καταστατικό του.
7. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που θίγουν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων στο ΤΕΑΠΕΤΕ.
8. Κατάργηση του νόμου 3655/08 για την ενοποίηση των Ταμείων Υγείας – Προνοίας. Αναβάθμιση των παροχών του ΤΑΠΕΤΕ και βελτίωση των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών. Κατάργηση της εισφοράς 25% στα φάρμακα.
9. Δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για όλους τους εργαζομένους στις Τράπεζες στα πρότυπα του ΤΕΑΠΕΤΕ.
10. Ενιαίο Ταμείο Υγείας όλων των Τραπεζοϋπαλλήλων σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΟΤΟΕ – ΟΣΤΟΕ.
11. Δημιουργία επιτροπών για τη στήριξη του έργου του Συλλόγου όπως αυτό προβλέπεται από το Καταστατικό του.
12. Εφαρμογή της Νο 4007/09 Εφετειακής απόφασης σε συνεργασία με το Σύλλογο των Εργαζομένων.
13. Κατάργηση του άρθρου 146 του Νόμου 3655/08 που αφορά τη σταδιακή μείωση των επικουρικών συντάξεων από 1/1/2013 και μετά.

 

Συνάδελφοι,
Επίσης αποστείλαμε το παρακάτω υπόμνημα δράσης στην Τράπεζα στο οποίο συμφωνήσαμε ομόφωνα:
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1. Χορήγηση του επιδόματος Ισολογισμού σε όλους τους συνταξιούχους όπως και στους εν ενεργεία. Επίσης να χορηγηθεί το άνω των 600 € ποσό, που παρακρατήθηκε αδίκως και μη νομίμως από το έτος 2006, σε όλους τους συνταξιούχους. Επίσης να δοθεί για τα έτη 2007, 2008 και 2009.
2. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Χριστουγέννων – Νέου Έτους και Πάσχα αναδρομικά κατά το ποσό που περικόπηκαν κατά τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009.
3. Πρόσληψη τέκνων συνταξιούχων καθώς και τέκνων πολυτέκνων συνταξιούχων με τρία παιδιά και άνω από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 13 του οργανισμού.
4. Χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών προς τους συνταξιούχους με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν ενεργεία συναδέλφων.
5. Χορήγηση και για τους συνταξιούχους των στεγαστικών δανείων για πρώτη και δεύτερη κατοικία με τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχειρησιακής σύμβασης του 2007 μεταξύ Συλλόγου Εργαζομένων και Εμπορικής Τράπεζας. .
6. Επαναχορήγηση χρηματικής ενίσχυσης του Συλλόγου μας εκ μέρους της Τράπεζας για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, παροχές τις οποίες η Τράπεζα επί σειρά ετών αδιαλείπτως χορηγούσε ως έκφραση και της κοινωνικής αποστολής της.
7. Χορήγηση χρηματικών βραβείων για τα αριστεύοντα τέκνα συνταξιούχων, όπως και στους εν ενεργεία.
8. Κάλυψη των εξόδων της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας από την Τράπεζα αποχωρησάντων συναδέλφων, όπως σχετικές εγκύκλιοι της Τράπεζας προβλέπουν και δεν εφαρμόζεται μετά τις 18/4/2006.
9. Καταβολή του κόστους των εθελουσίων εξόδων από την Τράπεζα που επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία από την μετακύλιση του κόστους μισθοδοσίας.
10. Χορήγηση 9 P/C και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Συλλόγου από την Τράπεζα.
11. Ενίσχυση του ΤΑΠΕΤΕ με προσωπικό από την Τράπεζα σύμφωνα με το Νόμο 3655/08.
12. Ζητούμε την επαναλειτουργία του ΤΕΑΠΕΤΕ και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού του, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους (Αναφερόμαστε σε προβλήματα που ταλαιπωρούν 7.500 συνταξιούχους όπως περικοπές επιδομάτων τέκνων, συζύγων, γάμου, αναπηρίας, επιδομάτων βαθμού, άγαμων θυγατέρων κ.λ.π.) βάσει και των αποφάσεων 116/08 Πρωτόδικης και 4007/09 Εφετειακής όπου μας δικαιώνουν απόλυτα.

Επισημαίνουμε ότι όλες οι παραπάνω παροχές καταβάλλονται στους συνταξιούχους βάσει συμφωνιών του Συλλόγου μας και της Τράπεζας, επί σειρά ετών.

Συνάδελφοι,

Σε υλοποίηση του προαναφερόμενου προγράμματος δράσης του Συλλόγου μας το Δ.Σ. πραγματοποίησε:
1. Κοινή συνεδρίαση με το Δ.Σ. του Συλλόγου των Εργαζομένων όπου αναλύθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν συνταξιούχους και εργαζόμενους και συμφωνήσαμε να κινηθούμε μαζί για την λύση των προβλημάτων που μας απασχολούν.
2. Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΜ κ. Γκιάτα στον οποίο επισημάναμε ότι λειτουργεί παράνομα και αντίθετα ακόμα και με την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων 3371/05 και 3455/06 πλην όμως δεν δεσμεύτηκε για τίποτα.
3. Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Μπούρχα και του επισημάναμε όλα τα προβλήματα που επισώρευσε η εφαρμογή του νόμου 3655/08 στο Ταμείο μας (ΤΑΠΕΤΕ), όπως ενδεικτικά καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση ασθενούντων συναδέλφων, καθυστερήσεις πληρωμών εξόδων συναδέλφων επαρχίας πολλές φορές και άνω των τριών μηνών κ.λ.π.
4. Συναντηθήκαμε με τον Δ/ντή του ΤΑΠΕΤΕ κ. Κακέτση για το θέμα του εφ’ άπαξ ζητώντας την καταβολή της διαφοράς σ’ όλους όσους το δικαιούνται χωρίς εξαιρέσεις. Ζητήσαμε να λάβει μέτρα για την απαράδεκτη καθυστέρηση των συναδέλφων στην αναμονή τους για την εξυπηρέτησή τους στα Ταμεία, καθώς και τη συντόμευση του χρόνου πληρωμής των συναδέλφων της επαρχίας.
5. Συνάδελφοι, σε υπόμνημα που υποβάλαμε στην Τράπεζα με τα αιτήματά μας που απασχολούν έντονα το σώμα των συν/χων και σε συνάντηση που έχουμε ζητήσει και εγγράφως αλλά και προφορικά η Τράπεζα δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη.
6. Επ’ ευκαιρία της σύγκλησης του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΕΤΕ από την Τράπεζα στις 7/12/2009 με θέμα την συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΕΤΕ, κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, για την λειτουργία του ΤΕΑΠΕΤΕ μετά και την τελεσίδικη εφετειακή απόφαση Νο 4007/2009.
7. Συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη, στον οποίο εκθέσαμε όλες τις παράνομες και εμβόλιμες ενέργειες στις οποίες έχει κατ’ επανάληψη προβεί το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΑΤ, παραβιάζοντας ακόμα και τους αντιασφαλιστικούς νόμους 3351/05 και 3455/06 όπως και οι υπηρεσίες τους οι οποίες καταστρατηγούν ακόμα και αυτούς τους αντιασφαλιστικούς νόμους με τις εγκυκλίους τους. Αφού άκουσε τα συμβαίνοντα στον χώρο μας και στο Ταμείο επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα
Συνάδελφοι,
Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι οι διαχρονικές πολιτικές των εκάστοτε Κυβερνήσεων, αποβλέπουν στην ανατροπή δικαιωμάτων και κατακτήσεων, στη μείωση των συντάξεών μας.
Παράλληλα υφιστάμεθα συνεχείς απώλειες του εισοδήματός μας με μικρές κάτω του πληθωρισμού ή και μηδενικές αυξήσεις.
Συνάδελφοι,
Κατόπιν όλων αυτών, είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να υπερασπισθούμε σθεναρά τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα μπροστά στον διαφαινόμενο κίνδυνο μίας αρνητικής ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
Οι καιροί είναι δύσκολοι. Δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός, καμία αδράνεια, καμία καθυστέρηση. Οι εξελίξεις αρνητικές και αδιέξοδες πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα και καίρια προς αποφυγή παγίωσης ανεπιθύμητων καταστάσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα γίνει ο καθιερωμένος Αγιασμός στα γραφεία του Συλλόγου μας (Γ΄ Σεπτεμβρίου 8, 7ος όροφος) στις 12 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 10 π.μ.
Στη συνέχεια, κατά τις 11 π.μ. θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52).
Επίσης, από τις 14 Ιανουαρίου 2010 και μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2010, θα μπορείτε να προσέρχεστε στα γραφεία μας για την παραλαβή των παιχνιδιών των παιδιών ηλικίας μέχρι 10 ετών.
Τα παιχνίδια των παιδιών της επαρχίας θα σταλούν ταχυδρομικώς.

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2010, ο Σύλλογος, σας εύχεται «Χρόνια Πολλά και Καλά», γεμάτα Υγεία, Ευτυχία και Χαρά με ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο που είναι σημαντικό για όλους μας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου