Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

29.09.2008 - επιστολή προς ΕΤΑΜ

 

Κοινοποίηση
ΕΡΤ 1, NET,  MEGA, ANT1, ΑLTER, SΤΑR,
ALPHA, SKY, EXTRA CHANNEL, TELE AΣΤΥ,
ΠΡΟΣ ΟΛΑ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


Αθήνα 29/9/2008

Α.Π.2204
ΠΡΟΣ
ΤΟ Ε.Τ.Α.Τ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 29
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ.10110


Σύμφωνα με το άρθρο  61 του ν. 3371/05 σκοπός του ιδρυθέντος με το άρθρο 60 του ιδίου νόμου, Ε.Τ.Α.Τ, είναι εκτός άλλων, η καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν  από τον υπολογισμό της σύνταξης βάσει καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ και των καταστατικών διατάξεων των οικείων επικουρικών ταμείων ή κλάδων ή λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992.
Τον Μάϊο 2006 τα Ταμεία Ε.Τ.Ε.Α.Μ. – Ε.Τ.Α.Τ. απέστειλαν στους συνταξιούχους της άνω κατηγορίας (που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Απρίλιο 2006), κοινό εκκαθαριστικό, (ενημερωτικό σημείωμα), της σύνταξης  Ιουνίου 2006 στο οποίο τα δύο Ταμεία δηλώνουν ότι: «Σύμφωνα με τους Ν. 3371/05 και 3455/06 οι συντάξεις που κατέβαλε το ΤΕΑΠΕΤΕ θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. – Ε.Τ.Α.Τ.  απρόσκοπτα χωρίς καμία μεταβολή όπως μέχρι σήμερα.».
Επακολούθησαν κοινά εκκαθαριστικά των Ε.Τ.Ε.Α.Μ. – Ε.Τ.Α.Τ. των συντάξεων  των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2006 με την ίδια δήλωση.
Στο εκκαθαριστικό της σύνταξης μηνός Σεπτεμβρίου 2006 απουσιάζει το Ε.Τ.Α.Τ. και εμφανίζεται μόνο το ΕΤΕΑΜ το οποίο δηλώνει και πάλι στους συνταξιούχους ότι «Σύμφωνα με τους Ν. 3371/05 και 3455/06 οι συντάξεις που κατέβαλε το ΤΕΑΠΕΤΕ θα συνεχίσουν να καταβάλλονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.  απρόσκοπτα χωρίς καμία μεταβολή όπως μέχρι σήμερα.»
Η δήλωση όμως αυτή είναι ανακριβής και απατηλή  γιατί το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.  δεν υποχρεούται, ούτε δικαιούται να καταβάλει ποσά συντάξεων υπέρτερα αυτών που προκύπτουν βάσει των καταστατικών του διατάξεων της άνω κατηγορίας για το λόγο αυτό και ιδρύθηκε το Ε.Τ.Α.Τ. για να καλύψει τις επιπλέον διαφορές.
Με δεδομένο ότι το Ε.Τ.Α.Τ.  δεν έχει συμπράξει  στην ως άνω εξαπάτηση των  5.500 συνταξιούχων  την οποία εξαπάτηση διέπραξε το ΕΤΕΑΜ, διαβεβαιώνοντας  τούτους αναληθώς με τα εκκαθαριστικά του σημειώματα, ότι δήθεν θα καταβάλλει αυτό τις συντάξεις όχι μόνο αυτές που προκύπτουν από τις καταστατικές του διατάξεις, αλλά αυτές που προκύπτουν από τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ και επειδή πιστεύουμε ότι δεν είναι στις προθέσεις του Ε.Τ.Α.Τ. να συνεχίσει την εξαπάτηση των συνταξιούχων της ως άνω κατηγορίας,  ζητούμε και αναμένουμε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων  αυτού, που απορρέουν από τους ν. 3371/05 και 3455/06.

 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Βογιατζάκης                         Γ. Καραμέτος