Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

09.12.2009 - Αίτημα ώστε να τεθεί τέρμα στις αυθαιρεσίες σε βάρος των δικαιωμάτων των συνταξιούχων μας

 

Αθήνα 9/12/2009
Α.Π. 2248

Προς τον
Υφυπουργό Απασχόλησης
Και Κοινωνικής Προστασίας
Σταδίου 29


Κύριε Υφυπουργέ,
Στο πλαίσιο  της ενημέρωσής  μας για τις παραβιάσεις σε βάρος των συνταξιούχων μας, των ρυθμίσεων  ακόμα και   αυτού  του νόμου 3371/05 που σας αναπτύξαμε  στην πρόσφατη συνάντησή  μας, σας διαβιβάζουμε το συνημμένο έγγραφο προς την Διεύθυνση παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία έχει τον πρώτο λόγο στις παραβιάσεις αυτές, που στην συγκεκριμένη περίπτωση εκτείνονται και στις έγγραφες εντολές  του Υπουργείου σας.
Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για την άμεση παρέμβασή σας, έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στις αυθαιρεσίες σε βάρος των δικαιωμάτων των συνταξιούχων μας, μέχρις ότου αποκατασταθεί η επαναλειτουργία  του ΤΕΑΠΕΤΕ σύμφωνα και με την υπ. αριθμ. 4007/09 εφετειακή απόφαση αντίγραφο της οποίας σας παραδώσαμε.
Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο   του  Υπουργείου που είχε σταλεί στην Διεύθυνση Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το θέμα των άγαμων θυγατέρων.
Με εκτίμηση

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Βογιατζάκης                     Γ. Καραμέτος