Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

1/3/2010 - περί παραδόσεως των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε

 Αθήνα 1/3/2010

 

Προς το

Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.

ΝΙΚΗΣ 23

 

Κύριοι,

Επανέρχομαι επί σχετικού προφορικά αιτήματός μου περί παραδόσεως των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., της 7/12/2009 και 4/1/2010. Επειδή στις εν λόγω συνεδριάσεις θίγονται ορισμένα σοβαρά θέματα αναφορικά με την υπόσταση του Ταμείου και επειδή έχει παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα από το προαναφερόμενο αίτημα μου, παρακαλώ όπως μου κοινοποιήσετε τα εν λόγω πρακτικά το συντομότερο δυνατόν, ως άλλωστε σχετικό δικαίωμά μου.

 

Μετά τιμής

Βογιατζάκης Εμμανουήλ