Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

06.10.2020 - Παράταση Ασφαλιστικής Ικανότητας συνταξιούχων και μελών οικογενείας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

6.10.2020

Παράταση Ασφαλιστικής Ικανότητας συνταξιούχων και μελών οικογενείας

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την εγκύκλιο 44/1-10-2020 του e-ΕΦΚΑ παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα (το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη -πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ κτλ),  σε έμμεσα (προστατευόμενα ) μέλη συνταξιούχου μέχρι την 31-12-2020.

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία ασφαλιστικής ικανότητας την ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας και την ημερομηνία ισχύος της στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» στο  «atlas.gov.gr», με τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ σας.

ΔΕΙΤΕ εδώ την εγκύκλιο.