Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

12.10.2020 Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τις επιστροφές μειώσεων κύριων συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

12.10.2020

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα αναδρομικά 11μήνου ιδιωτικού τομέα, που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας.

Η πληρωμή των επιστρεπτέων από τον e-ΕΦΚΑ ποσών γίνεται με εφάπαξ καταβολή, ξεκινά στα τέλη της επόμενης εβδομάδας και  θα διαρκέσει μια εβδομάδα, ακολουθώντας την τακτική πληρωμή των κύριων συντάξεων. 
Επιστρέφονται αναδρομικά ποσά κύριων συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑΜ(ΕΤΕΑ) που αντιστοιχούν στις πραγματοποιηθείσες μειώσεις των ανωτέρω συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, οι οποίες εφαρμόστηκαν με τις διατάξεις του ν.4051/2012 και του ν. 4093/2012.

Τα αναδρομικά ποσά που επιστρέφονται στους συνταξιούχους του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑΜ, αντιστοιχούν στις μειώσεις που εφαρμόστηκαν στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια σύνταξη, κατ’ εφαρμογή του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012.

Το μικτό ποσό  που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

Τα ανωτέρω ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, το Δημόσιο εν γένει, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Κατά την καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013, ούτε  παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν.4172/2

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Δείτε εδώ την Κ.Υ.Α.

(δεν έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως)