Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

23.10.2020 - Επιστροφές ποσών 11μήνου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

23.10.2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΩΝ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 11ΜΗΝΟΥ

             

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας ξεκίνησε στις 23/10/2020 και θα ολοκληρωθεί στις 29/10/2020 η διαδικασία καταβολής των ποσών επιστροφών μειώσεων 11μήνου των περικοπών ν. 4051/2012, 4093/2012 που έχει επεξεργαστεί η ΗΔΙΚΑ.

Στις ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαίου 2016, τα ποσά που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγματικά θα επιστραφούν στο σύνολό τους, στο αμέσως επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους, στους δικαιούχους.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί το  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ με το Ποσό Ν.4051/2012 και το Ποσό Ν.4093/2012 με ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/6/2015 ΕΩΣ 12/5/2016   και ξεχωριστή ενημέρωση για τις  Επιστροφές Περιόδου 11/6/2015 έως 31/12/2015 και τις Επιστροφές Περιόδου 1/1/2016 έως 12/5/2016.

Η πληρωμή πραγματοποιείται σε διακριτό κωδικό ώστε ο κάθε συνταξιούχος να έχει λεπτομερή ενημέρωση για το ύψος των αναδρομικών ποσών που δικαιούται.

Με νεώτερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τις επιστροφές στους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΕΠ,  και πότε θα προχωρήσουν οι πιστώσεις στους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, που το αρχείο των επιστροφών αυτών επεξεργάζεται ήδη η εταιρεία «ΕΠΙΛΥΣΙΣ», η οποία υποστηρίζει μηχανογραφικά το σύστημα πληρωμής συντάξεων ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ.