Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

29.10.2020 - Πιστώθηκαν τα αναδρομικά 11μήνου στους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ της Εμπορικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

29.10.2020

 

Πιστώσεις ποσών επιστροφών των παράνομων μειώσεων των ν. 4051/2012 & 4093/2012  στους  προσυνταξιούχους Εμπορικής.

Αγαπητοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Σήμερα προχώρησαν οι πιστώσεις των αναδρομικών ποσών 11μήνου (11.6.2015-12.5.2016) στους συνταξιούχους ΕΤΑΤ του ΤΕΑΠΕΤΕ και θα επιστραφούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις παράνομες μειώσεις που εφαρμόστηκαν  με τους ν. 4051/2012, 4093/2012 στο 50% του συνολικού ποσού της προσυνταξιοδοτικής παροχής, το οποίο αντιστοιχεί σε κύρια σύνταξη.

Συγκεκριμένα  πιστώθηκαν 2.500 προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ της Εμπορικής με καθαρό ποσό έως 5.600 ευρώ. Για 200 το ποσό είναι μηδενικό, διότι το διάστημα 11.6.2015-12.5.2016 δεν είχαν μειώσεις για κύρια σύνταξη  με τους ανωτέρω νόμους.

Οι συνεχείς παρεμβάσεις του Συλλόγου μας για την καταβολή των αναδρομικών ποσών 11μήνου και στους προσυνταξιούχους, καθόσον δεν περιλαμβάνονταν σαφής διάταξη στο  αρ.114 του Ν. 4714/31.7.2020, ότι δικαιούχοι των ποσών είναι και οι προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, ξεκίνησαν με την αποστολή της από 7.8.2020 επιστολής μας προς τους αρμόδιους Υπουργούς.

Στην Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ Φ.11321/35005/1528/13.10.2020) τελικά, ρητά περιλαμβάνονται στους δικαιούχους επιστροφών μειώσεων συντάξεων του 11μήνου και οι προσυνταξιούχοι. Πριν την έκδοση της ΚΥΑ για να συμπεριληφθούν και οι προσυνταξιούχοι κατά το 11μηνο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016 του ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ του ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006), χρειάστηκε η αποφασιστική παρέμβαση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, του κ. Θανάση Νέζη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση  -σε σύντομο διάστημα μετά την έκδοση της ΚΥΑ- της διαδικασίας πληρωμής των αναδρομικών ποσών στους συνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ συνέβαλαν η Προϊσταμένη της Δ/νσης Πληρωμής Παροχών ΕΦΚΑ και η μηχανογραφική εταιρεία που υποστηρίζει τις πληρωμές συντάξεων ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ. Μετά δε την πληρωμή των ποσών ετοιμάζεται και η ανάρτηση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων για τους συνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

Όμως, για την ολοκλήρωση της καταβολής των αναδρομικών και σε όλους τους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ, υπάρχει ακόμη δρόμος. Υπεύθυνοι γι΄ αυτό είναι οι  «συνήθεις ύποπτοι» των υπηρεσιών επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ. Έτσι πιστώθηκαν τα αναδρομικά ποσά μόνον σε 296 προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ. Είτε με ενέργειες είτε με παραλήψεις των ως άνω υπηρεσιών δεν συμπεριελήφθησαν :

  • Όσοι κατά το χρονικό διάστημα 6/2015 έως 5/2016 λάμβαναν προσυνταξιοδοτική παροχή, ενώ σήμερα είναι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης, πιθανόν λόγω της μη ταυτοποίησής τους τον Οκτώβριο 2020 (ως συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος).
  • Όσοι είχαν «οφειλές» στο ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ και επιχειρήθηκε αυθαίρετα από τις υπηρεσίες επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ, η παρακράτηση των αναδρομικών ποσών προς συμψηφισμό με «αχρεώστητα» καταβληθέντα ποσά συντάξεων, παρά τα προβλεπόμενα στην ως άνω ΚΥΑ, ότι τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα, εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και παρά το ότι σκοπός της πολιτείας όπως απορρέει από την  αιτιολογική έκθεση του νόμου είναι να ενισχυθεί  το  εισόδημα  των  συνταξιούχων.

Ως Σύλλογος στείλαμε σήμερα επιστολή προς όλους τους αρμοδίους για την άμεση επίλυση του θέματος με την καταβολή των ποσών και σε αυτή την κατηγορία των προσυνταξιούχων ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

Επίσης για όσους συναδέλφους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006) ανήκουν στις ως άνω περιπτώσεις που δεν πιστώθηκαν τα αναδρομικά 11μήνου, ο Σύλλογος ετοίμασε επιστολή για την μη καταβολή των αναδρομικών και σε αυτούς, την οποία μπορείτε να στείλετε με email στους υπεύθυνους για τις συντάξεις ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

 

Για το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

    Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                      Παύλος Δερμενάκης

 

 

Αίτηση προς ΕΤΕΑΕΠ για αναζήτηση μη καταβληθέντων αναδρομικών 11μήνου σε προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ (προ του 2006) (δείτε εδώ)