Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ 9/11’’

1 001

1 002