Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ’

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΣΕΜ αποφάσισε ομόφωνα να παρατείνει την ημερομηνία λήψης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές έως την Δευτέρα 21/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή