Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, σχετική με τις διαπαραταξιακές περιοδείες του Δ.Σ., σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω συγκεντρώσεις, στις οποίες η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη:

- Ηράκλειο

Συγκέντρωση τη Δευτέρα 5/12/2016 και ώρα 10:00 πμ. στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου

- Χανιά

Συγκέντρωση τη Δευτέρα 5/12/2016 και ώρα 16:30 στο εργατικό κέντρο Χανίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο