Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

29.12.2016 ΟΦΕΙΛΕΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής, ως Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής, είναι η εξής: Οφειλές - δόσεις στεγαστικών δανείων προσωπικού (Δάνεια που έχουν χορηγηθεί με βάση τους όρους και της προϋποθέσεις της ΣΣΕ ΟΤΟΕ Τραπεζων 1984) χρεώνονται (τα παίρνει η τράπεζα) την ίδια ημέρα που λαμβάνομε το μισθό ή τη σύνταξη.

Απαιτείται νομικός αγώνας για να κερδίσουμε την πίστωση για μια ημέρα, καθόσον έχουν ήδη γίνει προσφυγές που χάθηκαν παλαιότερα.  Σήμερα όμως λόγω των γενικότερων συνθηκών μπορεί αυτή τη μέρα να την κερδίσουμε.

Σε ότι αφορά την χρέωση που έγινε του έκτακτου βοηθήματος είναι παντελώς παράνομη γι' αυτό και έχουμε το γεγονός της επιστροφής του εκ μέρους της Alpha Bank μετά τις σχετικές διαμαρτυρίες.

Το θέμα τέθηκε στην Τράπεζα, η οποία δήλωσε ότι αδυνατεί να αντιστρέψει αυτόματα τη ροή. Συνεπως όποιος έχει πρόβλημα απευθύνεται στο κεντρικό κατάστημα της Alpha, 101 Πανεπιστημίου 43 και ζητά από το αρμόδιο τμήμα τον αντιλογισμό. Τηλέφωνα για επικοινωνία: 210.32.65.332 κα Μπάλτα, 210.32.65.339 κα Ροκανά, και 210.32.65.329 κα Κεκέ.

 

 Ο                                                            Ο

   Πρόεδρος                                           Γ. Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                                 Γεώργιος Δέδες