Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

06.02.2017 Χορήγηση προσωρινής σύνταξης από ΙΚΑ

Διαδικασίες για Άμεση Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης σε όσους Συνταξιούχους Εντάσσονται στο ΙΚΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Περίπου 90 συνάδελφοι από 1/1/2017 βρέθηκαν, λόγω ορίου ηλικίας, στο "ενδιάμεσο" καθεστώς της μεταφοράς από το προ-συνταξιοδοτικό καθεστώς στο ΕΤΕΑ στην κύρια σύνταξη που θα χορηγείται από το ΙΚΑ. 

Όπως όφειλαν έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ και αναμένουν την απόφασή του, για την απονομή της σύνταξης από τον κύριο φορέα.

Όμως με απόφαση του το ΕΤΕΑ  χορηγεί από 1/1/2017 μόνο την επικουρική σύνταξη σε αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων. Συνεπώς οι συνάδελφοι λαμβάνουν ένα μικρό ποσό που αναλογεί στην επικουρική του ΕΤΕΑ και για την κύρια του ΙΚΑ θα την λάβουν αναδρομικά, όταν εκδοθεί η σχετική απόφαση. Δηλαδή μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και δύο χρόνια, ανάλογα με τις ιδιομορφίες κάθε περίπτωσης.

Η μερική λύση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η χορήγηση προσωρινής σύνταξης από το ΙΚΑ, σύμφωνα μετά νέα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.  Η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης γίνεται άμεσα. Ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης (νωρίς μέσα στο μήνα) μπορεί να γίνει και από την σύνταξη του επόμενου μήνα και χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Από την εικόνα που έχει το ΔΣ του ΣΣΕΜ, αρκετοί συνάδελφοι κατέθεσαν αίτηση για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης. Όμως η αντίδραση του ΙΚΑ στα διάφορα υποκαταστήματα που απευθύνονται οι συνάδελφοι δεν είναι ενιαία. Άλλα υποκαταστήματα ΙΚΑ δέχονται το αίτημα για έκδοσης προσωρινής σύνταξης και άλλα όχι.

Ως Σύλλογος, μεταφέραμε το θέμα στις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΤΕΑ και του ΙΚΑ. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι θα πρέπει να γίνεται  τροποποίηση της αίτησης συνταξιοδότησης και στο σημείο της προσωρινής σύνταξης θα δηλώνεται η επιθυμία για έκδοση άμεσα της προσωρινής σύνταξης. Οι κατά τόπους υπηρεσίες του ΙΚΑ οφείλουν να παραλαμβάνουν και να ικανοποιούν το σχετικό αίτημα.

Κατά συνέπεια η κατεύθυνση εκ μέρους του Συλλόγου είναι ότι όσοι συνάδελφοι έχουν υποβάλλει αίτημα στο ΙΚΑ για χορήγηση κύριας σύνταξης χωρίς να έχουν υποβάλλει αίτημα για προσωρινή σύνταξη οφείλουν να υποβάλλουν τροποποίηση της αρχική τους αίτησης ζητώντας την προσωρινή σύνταξη. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου καταστήματος ως προς την αποδοχή ή την υλοποίηση του αιτήματος, επικοινωνείτε άμεσα τηλεφωνικά με το σύλλογο (τηλ. 210-522.28.13 & 210-522.28.64) όπου θα αναφέρετε το συμβάν για να γίνουν οι απαραίτητες επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες.

ο Πρόεδρος                                                ο Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης                                                   Γ. Δέδες

Για να δείτε την εγκύκλιο ΙΚΑ Πατήστε εδώ