Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

23.02.2017 Ημερήσια Διάταξη 4ης Συνεδρίασης Δ. Σ .

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας καλώ στην 4η συνεδρίαση του Δοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση ενεργειών για την αντιμετώπιση του φλέγοντος θέματος των δανειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων προς την Alpha Bank.
  • Εξώδικο στον ΕΦΚΑ-Τμήμα προσυνταξιοδοτικών παροχών, για μη παρακράτηση από τις συντάξεις ποσών δόσεων δανείων.
  • Έγκριση ανάθεσης πρόσθετης παρέμβασης στην άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο της  απόφασης 1017/2014 του Εφετείου Αθηνών.
  • Έγκριση ανάθεσης αιτήσεων ακύρωσης της, από 5 Ιανουαρίου 2017, διαπιστωτικής πράξης  παύσης λειτουργίας του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ, ΕΤΑΤ.
  • Αγωγή, 30 στελεχών της ΔΑΚ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία, αρ. κατάθεσης δικογράφου 7320/2016 και γενικός αρ. κατάθεσης 507785/2016) κατά του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, για την κήρυξη της ακυρότητας των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Γενική Συνέλευση την 9η Νοεμβρίου 2016. Λήψη απόφασης από το Δ.Σ.
  • Έγκριση ετήσιων εκδηλώσεων του Συλλόγου.
  • Οικονομικά θέματα
  • Διάφορα θέματα.

Η συνεδρίαση, θα είναι ανοικτή, για να την παρακολουθήσουν, τα μέλη του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Τσιλώνης