Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

23.02.2017 Ενημέρωση για την Εισφορά Αλληλεγγύης

Αθήνα, 23.2.2017

Καμία εφαρμογή στις συντάξεις μας, της πρόσφατης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντισυνταγματικότητα της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Συνάδελφοι,
η μνημονιακή κράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διατηρείται και μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, με βάση το νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016).

Οι κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 44 του ν. 3986/2011) είναι οι ακόλουθες:
- στην κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω παρακρατείται εισφορά αλληλεγγύης 3-14% .
- στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών, με κύρια σύνταξη από 1.700 ευρώ και άνω παρακρατείται επιπλέον εισφορά αλληλεγγύης 6-10% 
- στην επικουρική σύνταξη από 300 ευρώ και άνω παρακρατείται εισφορά αλληλεγγύης 3-10% .

Σε ότι αφορά τους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας 7.9.2016 και η νέα καταβαλλόμενη μεικτή σύνταξη θεωρήθηκε κατά το 50% ως κύρια και κατά το 50% ως επικουρική. Από τον Ιούνιο 2016, λόγω των μειώσεων κατά 50% της αρχικά απονεμηθείσας μεικτής σύνταξης, σε όλους σχεδόν τους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από το ποσό μόνο της επικουρικής σύνταξης, σε ποσοστό 3-10% στο ποσό από 300 ευρώ και άνω (στο εκκαθαριστικό του ΕΤΑΤ αναγράφεται ΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΙΔ.ΕΙΣΦ. Ε. Σ. π.χ 75,91).

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντισυνταγματικότητα της ειδικής εισφοράς , δεν υπάρχει θέμα εφαρμογής της στις συντάξεις των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας διότι η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των μνημονιακών νόμων με τους οποίους είχε επιβληθεί η «Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης Συνταξιούχων» (ΕΕΑΣ) σε συνταξιούχους του Δημοσίου.
Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, η κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί από την ημερομηνία της δημοσίευσης καταργώντας άμεσα την ειδική εισφορά στις συντάξεις Δημοσίου Τομέα.

Η απόφαση για τις συντάξεις του Ιδιωτικού Τομέα έπεται. Πάντως, σύμφωνα με ειδικούς στην Κοινωνική Ασφάλιση, η απόφαση του Ε.Σ. δεν αποτελεί απαραίτητα «οδηγό» για ανάλογη απόφαση για τους συνταξιούχους στον ιδιωτικό τομέα ( ΙΚΑ κ.λ.π.)

Συνάδελφοι, σας καλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας έγκυρα για να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση. Μη δίνετε σημασία σε ανεύθυνα δημοσιεύματα που στοχεύουν στον ανούσιο εντυπωσιασμό, προκαλώντας αναίτια σύγχυση.

Ο Σύλλογός μας έχει αποφασίσει να προβεί σε νομικές ενέργειες για τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), καθώς και για τις παλαιότερες μνημονιακές περικοπές.
Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τις δυο αιτήσεις ακύρωσης που θα ασκηθούν κατά της διαπιστωτικής πράξης ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ (ΦΕΚ Β3 /5-1-2017). Μια για τους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΕΤΑΤ και μια για τους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς συνταξιούχους ΕΤΕΑ . Με αφορμή την αίτηση ακύρωσης της διαπιστωτικής πράξης, θα κριθούν και όλες οι προηγούμενες πράξεις σε εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου, καθώς και η συνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου όσον αφορά τα μέλη μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΤΣΙΛΩΝΗΣ                                     Γ. ΔΕΔΕΣ

 

Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν μία επιπλέον ενημέρωση παραθέτουμε κατωτέρω ορισμένες λεπτομέρειες :

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε εισαχθεί προς συζήτηση το ζήτημα της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που είχε επιβληθεί το διάστημα 2010 - 2011 σε υψηλοσυνταξιούχους του Δημοσίου, (Δημόσιο, Ειδικά Μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά.).
Η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ε.Σ. έγινε σύμφωνα με τον ν. 4055/2012 «περί πρότυπης δίκης», αντίστοιχο με τον ν. 3900/2010 που ισχύει για το ΣτΕ.
Είχαν προσφύγει και είχαν ζητήσει την αναδρομική επιστροφή εισφοράς αλληλεγγύης, δικαστικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι των στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, καθώς και υπάλληλοι των ειδικών μισθολογίων, διπλωμάτες, πανεπιστημιακοί, ιατροί ΕΣΥ κ.ο.κ.
Η απόφαση 224/2017 της "πιλοτικής δίκης" αφορά μόνο το Δημόσιο Τομέα και έχει αναδρομική ισχύ μόνο για όσους έχουν ήδη προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, θα περιμένουν να λάβουν τα νέα ποσά που τους αναλογούν, μόνο μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Ε.Σ.