Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

11.03.2017 Ανακοίνωση για την τροπολογία της 8.3.2017 περί αναπροσαρμογής του υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ

Η τροπολογία που κατατέθηκε την Τετάρτη 8.3.2017 και ορίζει τον τρόπο αναπροσαρμογής των αποδοχών των μισθωτών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής δεν αφορά στους αποχωρήσαντες από την Τράπεζα τον Οκτ.-Δεκ. 2014.

Αθήνα, 11.3.2017

Συνάδελφοι, την 2/3/2017 σας ενημερώσαμε για τη συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης των εφάπαξ παροχών από το νέο φορέα πρόνοιας ΕΤΕΑΕΠ, σε όσους αποχώρησαν από την Τράπεζα από Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2014, μέχρι Δεκέμβριο 2016, καθότι εκκρεμούν 590 αιτήσεις συνολικού ποσού 22,6 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο 2016, χορηγήθηκαν από το ΤΑΥΤΕΚΩ /Κλάδος Πρόνοιας Εμπορικής τα πρώτα 227 εφάπαξ, συνολικού ύψους 9,4 εκ. ευρώ, που εκκρεμούσαν από τον Σεπτέμβριο 2013 μέχρι Οκτ., Νοε. 2014.
Η χορήγησή τους έγινε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 35 ν. 4387/2016 που προβλέπει την καταβολή των εφάπαξ για όλα τα έτη ασφάλισης, με συντελεστή αναπλήρωσης επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, έως και την 31.12.2013. Επίσης, για τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014, προβλέπει την καταβολή της συσσωρευμένης αξίας των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
Όσοι λοιπόν ασφαλισμένοι αποχώρησαν από την Τράπεζα τον Δεκέμβριο 2014, τα πέντε (5) τελευταία έτη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών, είναι η πενταετία από Ιανουάριο 2009 έως Δεκέμβριο 2013.

Στον νόμο υπάρχει επίσης πρόβλεψη αναπροσαρμογής του μέσου όρου της πενταετίας κατά την ετήσια μεταβολή μισθών. Όμως η προσαύξηση δεν εφαρμόζεται στους ασφαλισμένους που αποχώρησαν μέχρι 31-12-2014, διότι η ενδεχόμενη προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο της πενταετίας έτος και μέχρι το έτος αποχώρησης.
Η τροπολογία λοιπόν που κατατέθηκε και ορίζει τον τρόπο αναπροσαρμογής των αποδοχών των μισθωτών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής δεν έχει εφαρμογή στους αποχωρήσαντες τον Οκτ.-Δεκ. 2014.

Συνάδελφοι, σας καλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας έγκυρα για να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση. Μη δίνετε σημασία σε ανεύθυνα δημοσιεύματα που στοχεύουν στον ανούσιο εντυπωσιασμό, προκαλώντας αναίτια σύγχυση.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΤΣΙΛΩΝΗΣ                                          Γ. ΔΕΔΕΣ

 

Υ/Γ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΕΙΣΤΕ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ