Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

18.06.2017 Ανακοίνωση για τις εργασίες και τα αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31/5/2017

Αθήνα, 18.6.2017

 

Συνάδελφοι, την 31.5.2017, πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με μεγάλη συμμετοχή.


Το προεδρείο του Συλλόγου ενημέρωσε αναλυτικά για την πορεία όλων των συνταξιοδοτικών θεμάτων, με ιδιαίτερη ανάπτυξη στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑ και τις προσυνταξιοδοτικές παροχές ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ και παρουσίασε τις δράσεις του Συλλόγου.

Κατόπιν, έγινε αναλυτική αναφορά στην προσφυγή στο ΣτΕ, την 6.3.2017, κατά των περικοπών στους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ με το νόμο Κατρούγκαλου 4387/2016, καθώς και στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης των προηγούμενων μνημονιακών περικοπών στις οποίες έχει καλέσει ο Σύλλογος τους συναδέλφους να συμμετέχουν.

Ιδιαίτερη παρουσίαση έγινε και στο φλέγον θέμα της εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων.

Ακολούθησε η συζήτηση για τα οικονομικά του Συλλόγου. Ψηφίστηκε ο οικονομικός απολογισμός 1.10.2016 - 31.12.2016, εκτός συγκεκριμένων δαπανών. Επίσης, υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός δαπανών 2017.

Μετά την παρουσίαση και συζήτηση των βασικών συμπερασμάτων της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου 1/1/2015-31/12/2016, κατατέθηκε από συναδέλφους πρόταση μομφής και παύσης από μέλη του Δ.Σ. των Ε. Βογιατζάκη, Α. Μπεκιάρη και Γ. Χασαπόπουλου. Επιπλέον, ζητήθηκε η έγκλησή τους από το Δ.Σ καθώς και η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του καταστατικού του Συλλόγου.

Οι ανωτέρω προτάσεις έγιναν αποδεκτές από το προεδρείο του Συλλόγου και από το σώμα της Γ.Σ.

Ακόμη, η Γ.Σ. αποφάσισε την επέκταση του ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τα έτη 2012, 2013, 2014.

Τέλος, αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. η δημιουργία ομάδας εργασίας υποβολής προτάσεων τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου, μέχρι την επόμενη τακτική Γ.Σ., με κάλεσμα των συναδέλφων για κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, θα αναρτηθούν οι εργασίες της Γ.Σ. με όλες τις ομιλίες και τα αποτελέσματα - αποφάσεις, ο απολογισμός του Δ΄ τριμήνου 2016, ο απολογισμός και ισολογισμός 2016, ο προϋπολογισμός δαπανών 2017 και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής Δ΄ τριμήνου 2016.

Επίσης, με απόφαση της Γ.Σ., όλα τα μέλη του Συλλόγου θα λάβουν γνώση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Η Έκθεση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και η πρόσβαση σε αυτή θα γίνεται με ειδική διαδικασία, μέσω εγγραφής μέλους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Χ. ΤΣΙΛΩΝΗΣ  Γ. ΔΕΔΕΣ

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Η παραλαβή της εξουσιοδότησης συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές και των δικαιολογητικών συνεχίζεται μέχρι τέλους Ιουνίου.