Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

03.10.2017 Ενημέρωση περί διαγραφής τριών μελών

Αθήνα 3.10.2017

 

    Το ΔΣ του Συλλόγου στην συνεδρίαση της 2 Οκτωβρίου 2017 αποφάσισε την διαγραφή των τριών εγκαλουμένων Ε. Βογιατζάκη, Α. Μπεκιάρη, Γ. Χασαπόπουλου από μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τραπέζης, δυνάμει του αρ. 8 του Καταστατικού του Συλλόγου, δεσμευόμενο το ΔΣ να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση ενώπιον της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης, για να λάβει γνώση και να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει τη διαγραφή των ανωτέρω μελών.

    Οι τρεις εγκαλούμενοι εκλήθησαν σε απολογία, κατά την προβλεπομένη διαδικασία από το άρθρο 8 του Καταστατικού του Συλλόγου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και της από 31.5.2017 Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφάσισε κατά αυξημένη πλειοψηφία την ενεργοποίηση του αρ. 8 του Καταστατικού για διαγραφή των ως άνω τριών μελών.

Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένου ότι:

  • τα τρία μέλη ουδόλως απάντησαν επί των όσων αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση του ορκωτού λογιστή και η οποία (έκθεση) αναγράφει αναλυτικά τα παραπτώματα στα οποία υπέπεσαν.
  • οι εγκαλούμενοι με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις τους, αποδεδειγμένα, ζημίωσαν τα συμφέροντα του Συλλόγου, εκταμιεύοντας από το Ταμείο μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες.

  

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
 Χρήστος Τσιλώνης  Γεώργιος Δέδες

 

 Παρατίθεται προς ενημέρωσή σας η απόφαση του ΔΣ (κάντε κλικ για να την κατεβάσετε)