Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

Video από την εκδήλωση στην παλαιά Βουλή στις 19/10/2017