Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

25.10.2017 Αιτήσεις Συνταξιοδότησης με 30 έτη Ασφάλισης ΕΦΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αγίου Κωνσταντίνου 5, Αθήνα 104 31

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αγίου Κωνσταντίνου 16, Αθήνα 104 

Αρ. Πρωτ.:2581 

                                                                                                                                                                                                                                            Αθήνα 25.10.2017


    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας στην σημερινή του έκτακτη συνεδρίαση (25.10.2017) με ομόφωνη απόφασή του καλεί τον ΕΦΚΑ να εγκρίνει άμεσα την συνταξιοδότηση των επτά μελών του (από την ημερομηνία αποχώρησης από την εργασία τους στην AlphaBank), οι οποίοι έχουν αιτηθεί συνταξιοδότησης με 30 έτη ασφάλισης σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1α του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ.


    Σας υπενθυμίζουμε ότι την 5.9.2017 σας είχαμε στείλει επιστολή ώστε να αναζητήσετε, από τις υπηρεσίες του ΤΕΑΠΕΤΕ (Νίκης 23 Αθήνα), τις σχετικές αιτήσεις επανεξέτασης προς συνταξιοδότηση, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων.


    Στην χθεσινή (24.10.2017) συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου μας με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, διαπιστώθηκε υπαναχώρηση της Υπηρεσίας σας από την θέση σας για απαρέγκλιτη εφαρμογή της ως άνω καταστατικής διάταξης, η οποία θέση είχε εκφραστεί σε συναντήσεις με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας από τον Ιούλιο 2017, μετά από την από 12.7.2017 επιστολή μας προς την Υπηρεσία σας.


    Με ανησυχία διακρίνουμε ότι λαμβάνονται υπόψη αρνητικές θέσεις νομικής συμβούλου του Ταμείου σας και τέως νομικής συμβούλου του ΕΤΑΤ, τις οποίες έγκαιρα είχαμε επισημάνει με την από 9.5.2017 επιστολή μας προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.


    Πλέον τούτων, όπως δηλώθηκε από την υπηρεσία σας, η αρνητική αυτή εξέλιξη επί του θέματος συνταξιοδότησης, με ενδεχόμενη απορριπτική υπηρεσιακή εισήγηση προς το ΔΣ του ΕΦΚΑ, συνέβη μετά από πρόσφατα κατατεθείσες αιτήσεις περί επιστροφής καταβληθεισών εισφορών, οι οποίες αυθαίρετα συνδυάστηκαν με τις εν λόγω 7 αιτήσεις επανεξέτασης προς συνταξιοδότηση. Θεωρούμε παράλογο τον παραπάνω συσχετισμό εκτός και αν αυτό γίνεται συνειδητά από κάποιους για να εμποδίσουν άμεσα ή έμμεσα την εφαρμογή του σχετικού άρθρου του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ.


    Μας προξενεί κατάπληξη και μας δημιουργεί πλείστα ερωτήματα, για τα κίνητρα αλλά και τις σχετικές διασυνδέσεις, το γεγονός ότι ο υπηρεσιακός μηχανισμός ασχολήθηκε άμεσα με τις 2 ως άνω αιτήσεις επιστροφής εισφορών (η μία από αυτές έχει αποσυρθεί την 24/10/2017). Οι αιτήσεις κατατέθηκαν στις 3/10/2017 και κάποιοι ασχολήθηκαν αμέσως με αυτές, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές άλλες αιτήσεις για πολύ σημαντικότερα θέματα όπως π.χ. οι αιτήσεις που αφορούν σε διπλές παρακρατήσεις εισφορών που αφορούν στο Νόμο 4093 και υπάρχουν αιτήματα συναδέλφων τουλάχιστον από το 2015 (πρόκειται για επιστροφές ύψους 600.000€ σε 200 συναδέλφους) για τις οποίες ο υπηρεσιακός μηχανισμός δεν έδειξε την σπουδή και παραμένουν στα “αζήτητα” ή στην καλύτερη περίπτωση “στο αναμείνατε” με άγνωστο το πότε.


    Επειδή η κεντρική υποχρέωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που είναι και συνταγματικά επιβεβλημένη σύμφωνα με την υποχρέωση του κράτους, είναι να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση και τη συνταγματική αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου.

 


ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να προβείτε άμεσα σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διεκπεραίωση των ως άνω επτά αιτήσεων προς συνταξιοδότηση από το ΔΣ του ΕΦΚΑ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ