Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

10.11.2017 Εξώδικο προς ΟΣΤΟΕ

 

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΟΧΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Όλοι κάτοικοι Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 8, εντός γραφείων του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ».
ΠΡΟΣ

1. Την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος («ΟΣΤΟΕ»), που εδρεύει στην Αθήνα οδός Πανεπιστημίου 34 & Ιπποκράτους 1, τ.κ. 106 79, όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.

2. Τον Γεώργιο Μυλωνά, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος, οδός Πανεπιστημίου 34 & Ιπποκράτους 1 (εντός ΟΣΤΟΕ), Αθήνα, τ.κ. 106 79.


ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 36ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΤΟΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 περί αρχαιρεσιών της ΟΣΤΟΕ , σας υποβάλλουμε τις κάτωθι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Δ.Σ. ΟΣΤΟΕ της εξελεγκτικής επιτροπής ΟΣΤΟΕ και αντιπροσώπων στην ΑΓΣΣΕ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΤΟΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΣΣΕ

Επειδή νομιμοποιούμαστε να συμμετέχουμε στο 36ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΟΣΤΟΕ.

Επειδή αρνηθήκατε να παραλάβετε τις ανωτέρω υποψηφιότητες από εμάς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να μας εγγράψετε ως υποψηφίους για τα αξιώματα του Δ.Σ. ΟΣΤΟΕ της εξελεγκτικής επιτροπής ΟΣΤΟΕ και αντιπροσώπων στην ΑΓΣΣΕ, όπως αναφέρεται στο παρόν.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 10 / 11 / 2017
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος