Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

15.11.2017 Εξώδικο του Προέδρου της ΓΣ 36ου Συνεδρίου ΟΣΤΟΕ προς Γ. Κούρτη, Σ. Χαϊδούτη, Α. Ζαφείρη

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

Εξώδικη διαμαρτυρία – Όχληση – Πρόσκληση

 

Του Κωνσταντίνου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Παναγιώτη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αιόλου αρ. 25, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του 36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ της 14ης Νοεμβρίου 2017.


ΠΡΟΣ


Τους κ.κ. Γεώργιο ΚΟΥΡΤΗ, Στυλιανό ΧΑΪΔΟΥΤΗ και Αθανάσιο ΖΑΦΕΙΡΗ, που διεξάγουν σήμερα τις εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ, εν είδει εφορευτικής επιτροπής, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους 1.

 

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η


Εκπροσωπώντας όλους τους συνέδρους του 36ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στον τόπο και τον χρόνο που είχε προγραμματισθεί δυνάμει της από 5.10.2017 προσκλήσεως της ΟΣΤΟΕ, σας καταθέτω την παρούσα ένσταση και παραθέτω τα ακόλουθα:


Μόλις μου γνωστοποιήθηκε ότι, σήμερα (15.11.2017) διεξάγονται εκλογές για νέο ΔΣ της ΟΣΤΟΕ και εσείς έχετε ορισθεί ως Εφορευτική Επιτροπή.
Σας ενημερώνω ότι η διεξαγωγή αυτή των εκλογών είναι παράνομη και ως εκ τούτου άκυρη, διότι αντιβαίνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις των αρ. 93 επ. ΑΚ και αρ. 8 του Καταστατικού της ΟΣΤΟΕ.


Γνωρίζετε ότι, δεν έχετε εκλεγεί ως μέλη καμίας εφορευτικής επιτροπής για διεξαγωγή εκλογών νέου Δ.Σ. βάσει του 36ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, διότι τα ζητήματα αυτά τα ρυθμίζει η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΟΣΤΟΕ, σύμφωνα με το αρ. 8 του Καταστατικού της ΟΣΤΟΕ, η οποία (ΓΣ) του ανωτέρω συνεδρίου αποφάσισε: «Το Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ να προβεί σε επανάληψη του 36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.».


Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαι την διακοπή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται σήμερα (15.11.2017) στα γραφεία της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στο κτήριο επί της οδού Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους 1.


Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου.


Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους 1, προς εκείνους που απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.


Αθήνα, 15 / 11 / 2017
Ο Εξωδίκως Δηλών κ’ Ενιστάμενος