Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

02.01.2018 Ενημέρωση για τις Αναδρομικές Κρατήσεις Συνδρομών ΣΣΕΜ

Αθήνα 2/1/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Χρόνια Πολλά με Υγεία, Δύναμη, Προκοπή και Κάθε Καλό.

Τις τελευταίες μέρες, με αφορμή τις αναδρομικές κρατήσεις συνδρομών υπέρ του Συλλόγου μας, έχουν έρθει σχετικά ερωτήματα και δημοσιεύονται σχόλια σε σελίδες του F/B για τις παρακρατηθείσες συνδρομές 12€ στα εκκαθαριστικά συντάξεων ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠΕΤΕ μ. Ιανουαρίου 2018.

Για την ενημέρωσή σας επί του θέματος σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1) Το ποσό των 9€ αφορά σε αναδρομικές συνδρομές για τους μήνες Δεκέμβριο 2016, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017, που δεν είχαν εισπραχθεί από τις συντάξεις του ΕΤΕΑ και 3€ για την συνδρομή του τρέχοντος μ. Ιανουαρίου 2018.

2) Το ΕΤΕΑ σταμάτησε να παρακρατά τη μηνιαία συνδρομή για το Σύλλογο της Εμπορικής από τη σύνταξη μ. Δεκεμβρίου 2016 και ξεκίνησε πάλι να την παρακρατά από τη σύνταξη μ. Μαρτίου 2017, μετά από παρεμβάσεις του Συλλόγου στο ΕΤΕΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα είχαμε να μην πληρωθεί το ¼ (3/12) της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη του Συλλόγου μας που είναι συνταξιούχοι ΕΤΕΑ (το ½ των μελών του Συλλόγου είναι συνταξιούχοι ΕΤΕΑ και το άλλο ½ συνταξιούχοι ΕΤΑΤ).

3) Αποτελεί αδυναμία μας, ως σημερινή διοίκηση, το γεγονός ότι ενώ προ αρκετών μηνών είχαμε απευθυνθεί σε αρμοδίους του ΕΤΕΑΕΠ δεν κατέστη δυνατό να διεκπεραιωθεί ενωρίτερα η εκκρεμότητα της είσπραξης συνδρομής 3 μηνών.

4) Το ποσό των 9€ είναι πλέον σημαντικό για όλους. Όμως για πρώτη φορά, τόσο αυτό το ποσό, όσο και γενικότερα οι συνδρομές του έτους 2017 έχουν άμεσο ανταποδοτικό χαρακτήρα προς τους συναδέλφους. Οι συνδρομές, εκτός των λειτουργικών αναγκών (μισθοδοσία προσωπικού, ενοίκια κ.λ.π.), χρηματοδοτούν τα δικαστικά έξοδα των 40€ ανά προσφεύγοντα συνάδελφο, για τις 3.800 αγωγές για τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012. Επίσης χρηματοδότησαν και τα δικαστικά έξοδα της κατάθεσης δύο αιτήσεων ακύρωσης στο ΣτΕ κατά του ν. 4387/2016, που η μια αίτηση ακύρωσης αφορά στους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΕΤΑΤ και η άλλη στους ευρισκόμενους στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ΕΤΕΑ.

Τα παραπάνω πιστεύουμε ότι απαντούν με ακρίβεια και διαφάνεια στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την αναδρομική παρακράτηση των 9€. Επίσης οι συνάδελφοι του ΕΤΕΑΕΠ μπορούν να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά τους και να δουν πως δεν έγινε παρακράτηση εισφοράς υπέρ συλλόγου (3€) για τους συγκεκριμένους μήνες Δεκέμβριος 2016, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2017.

Για το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας
Παύλος Δερμενάκης                 Γιώργος Δέδες