Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

17.01.2018 Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Προς:

  1. Π. Δερμενάκη
  2. Α. Τσιλιμπάρη
  3. Β. Τσόκανο
  4. Π. Μωραϊτόπουλο
  5. Ε. Γούση
  6. Ι. Ξενάκη
  7. Κ. Νέσση


Αθήνα 17.01.2018


Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας καλούμε στην 17η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δεύτερα 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2018 - Θέματα

2. Εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ απο το προεδρείο του Συλλόγου - Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

3. Διάφορα

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου.

                                                                    Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

                                                                        Ο Πρόεδρος               Ο Γ. Γραμματέας
                                                                        Χ. Τσιλώνης                     Γ. Δέδες