Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

31.01.2018 Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ ΕΟΠΥΥ σε συνταξιούχους και προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΕΠ(ΕΤΕΑ)

30.01.2018


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αφορά τους Προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ και τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΕΤΕΑ του ΤΕΑΠΕΤΕ.

"Επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4501/2017"

[Σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ από 30/11/2017 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (στην Νομοθεσία –Εγκύκλιοι)].

Με το ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου της 9ης Ιανουαρίου 2018, σας ενημερώσαμε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ μας επιβεβαίωναν ότι η εκκαθάριση διαφορών ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ θα ολοκληρωνόταν τέλος Ιανουαρίου 2018.

Μετά από συνεχείς οχλήσεις μας για την υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης, ο Σύλλογος προκάλεσετην Δευτέρα 29/1 το πρωί σύσκεψη, στα γραφεία της Διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ στην οδό Φιλελλήνων, όπου παραβρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι για το θέμα, ο επικεφαλής του παραρτήματος του ΕΤΕΑΕΠ στην Πειραιώς, η Διευθύντρια Πληροφορικής του ΕΤΕΑΕΠ, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ, η Προϊσταμένη Προσυνταξιοδοτικών Παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑΕΠ, η π. Διευθύντρια του π. ΕΤΑΤ, ο επικεφαλής της μηχανογράφησης της ΕΠΙΛΥΣΙΣ του ΤΕΑΠΕΤΕ με τον συνεργάτη του και ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας. Η σύσκεψη, στην οποία προήδρευσε ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ, είχε σκοπό να δοθούν οδηγίες στον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου για την άμεση επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

Από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι ο επικεφαλής των υπηρεσιών του ΕΤΕΑΕΠ στην οδό Πειραιώς, αρμόδιος για τον υπολογισμό των διαφορών ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα, παρά το γεγονός ότι από τέλος Νοεμβρίου είχε ενημερωθεί ότι έπρεπε να πιστώσει τους προσυνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ,ως όφειλε σύμφωνα με το Ν. 4501/2017, για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Δηλαδή να πράξει ότι ακριβώς έκαναν οι υπηρεσίες (ΤΕΑΠΕΤΕ –Νίκης 23, Αθήνα) για την επιστροφή των ποσών στους προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, που σε 8 ημέρες υπολόγισαν και πιστώθηκαν οι διαφορές ποσών. Ο Νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Νοεμβρίου 2017 και οι προσυνταξιούχοι ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ πληρώθηκαν στις 30 Νοεμβρίου με ξεχωριστή πίστωση.

Ο Σύλλογος έθεσε προ των ευθυνών τους όλους τους εμπλεκόμενους του ΕΤΕΑΕΠ που δεν μπορούν, δύο μήνες μετά την ψήφιση του Νόμου, να υπολογίσουν τις επιστροφές ποσών για καμία κατηγορία συνταξιούχων της Εμπορικής. Η σκοπιμότητα, η ανευθυνότητα και η διοικητική ανεπάρκεια στο έπακρο.

Με πρόταση του Συλλόγου αποφασίσθηκε και ζητήθηκε από τους μηχανογράφους της ΕΠΙΛΥΣΙΣ (Υπηρεσία έκδοσης συντάξεων ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στην οδό Νίκης 23) να υπολογίσουν τις διαφορές ποσών για λογαριασμό του ΕΤΕΑΕΠ για τους προσυνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ για το διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2014, αφού στο Επικουρικό Ταμείο δεν είναι σε θέση να τις υπολογίσουν.

Αυτό σε ότι αφορά τους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

Για δε τους συνταξιούχους ΙΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ δεν ασχολούνται διότι ο νόμος, κατά την άποψη του αρμοδίου στο ΕΤΕΑΕΠ, αφορά μόνο στις παρακρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις ΙΚΑ και όχι στις επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑ. Επιπλέον, ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ δήλωσε ότι θα διαβιβάσει ερώτημα στο Υπουργείο και θα ζητήσει οδηγίες για τον υπολογισμό των ποσών, καθόσον, κατά το ΕΤΕΑΕΠ, ο σχετικός νόμος δεν καλύπτει τους συνταξιούχους επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ της Εμπορικής .

Σήμερα, Τρίτη 30/1 στις 9 π.μ., ο Πρόεδρος του Συλλόγου είχε συνάντηση για το ίδιο θέμα με την αρμόδια Διευθύντρια του γραφείου του Υφυπουργού Εργασίας στην οποία μετέφερε όσα διαδραματίστηκαν στη χθεσινή σύσκεψη (29/1) στο ΕΤΕΑΕΠ και ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο για την εκκαθάριση των διαφορών ποσών και την επιστροφή των ποσών, άμεσα, στους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΕΠ. Από πλευράς Υπουργείου δηλώθηκε ότι θα παρέμβει για την άμεση και χωρίς κωλυσιεργίες τακτοποίηση του θέματος.

Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΕΤΕΑ του ΤΕΑΠΕΤΕ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο σημείωμα, οι 7 στους 10, εάν γίνει η εκκαθάριση όπως σχεδιάζεται, θα πρέπει να πληρώσουν και όχι να πληρωθούν, για τους λόγους που έχουμε ήδη εξηγήσει.

Ο Σύλλογος, στη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο,πρότεινε ότι ο μόνος τρόπος να μην έχουμε αρνητικές διαφορές ποσών είναι να ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων της Εμπορικής, από 1/1/2013 μέχρι την 30/6/2015, πλήρωναν εισφορές υγείας 3% επί του συνόλου της σύνταξής τους, κύριας και επικουρικής, ενώ έπρεπε να πληρώνουν 4% μόνο επί της κύριας και να μην γίνεται καμία κράτηση επί της επικουρικής, δεδομένου ότι από 1/1/2013 οι ασφαλισμένοι της Εμπορικής είχαν ενταχθεί πλέον στον ΕΟΠΥΥ και δεν τους παρέχονταν οι υπηρεσίες του Ταμείου Υγείας, του ΤΑΠΕΤΕ. Είναι γνωστό ότι πριν την 1/1/2013 οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του ΤΑΠΕΤΕ προς τους ασφαλισμένους της Εμπορικής καλύπτονταν από τις παρακρατήσεις επί της επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Ο Σύλλογος ξεκαθάρισε και στο Υπουργείο και στο ΕΤΕΑΕΠ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το παραπάνω γεγονός και ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθούν χρήματα από το 75% των συναδέλφων μας, συνταξιούχων επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑ της Εμπορικής, μετά την εκκαθάριση των ποσών των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ.

Με βάση τα ανωτέρω συνοψίζουμε ότι :

Α. Η εκκαθάριση των διαφορών ποσών για τους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΕΠ εκτιμούμε ότι θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες και ανεξάρτητα της ημερομηνίας πληρωμής της σύνταξης μ. Φεβρουαρίου. Ο υπολογισμός θα γίνει όπως έχει περιγραφεί στο προηγούμενο ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που η διαδικασία πίστωσης δεν ολοκληρωθεί σύντομα, ο Σύλλογος θα καλέσει τους 700 προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΕΠ να συνδράμουν με την παρουσία τους σε παρεμβάσεις που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί.

Β. Για τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΕΤΕΑ του ΤΕΑΠΕΤΕ, ο Σύλλογός μας παρακολουθεί το θέμα σε ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των διαφορών ποσών και αναμένει να ληφθεί υπόψη η ένταξη του ΤΑΠΕΤΕ στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/2013, ώστε για το διάστημα 30 μηνών, δηλαδή μέχρι την 30/6/2015, να επιστραφούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ ΕΟΠΥΥ επί των επικουρικών συντάξεων.

Το ίδιο θέμα αφορά και τους 1.000 περίπου συνταξιούχους του ΙΚΑ, ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, στους οποίους έχει γίνει παρακράτηση εισφορών 3% επί της επικουρικής σύνταξης ΕΤΕΑ, καθώς και επί της συμπληρωματικής επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ για το επίμαχο διάστημα.

  Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας


    Ο Πρόεδρος        Ο Γ. Γραμματέας

Χ.Τσιλώνης       Γ.Δέδες