Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

20.03.2018 Ανακοίνωση - Εργασίες και Αποφάσεις της Γ.Σ. 15ης Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 15ΗΣ   ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  

Αθήνα 20.3.2018

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, πρωτόγνωρη για τα σημερινά δεδομένα της εγκατάλειψης των “κοινών”, απετέλεσε ιστορική στιγμή για τις συλλογικές διαδικασίες και έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας για διεκδίκηση μιας αξιοπρεπούς ζωής με συντάξεις ανάλογες των εισφορών που πληρώναμε επί χρόνια. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη του Συλλόγου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων μας.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσες και όσους εργάστηκαν ανιδιοτελώς στη γραμματειακή υποστήριξη και στην υποδοχή. Πάνω από 1.300 συνάδελφοι γέμισαν και τις δύο αίθουσες του ημιωρόφου του ΤΙΤΑΝΙΑ στη φετινή Γενική Συνέλευση.

Σήμερα, τίποτε στη λειτουργία και δράση του Συλλόγου δεν είναι ίδιο με χθες.

Ο Σύλλογος ενημερώνειτα μέλη για όλες τις δραστηριότητές του, εφαρμόζει ανοιχτές διαδικασίες συνεδριάσεων ΔΣ, τηρεί απαρέγκλιτα το Καταστατικό και διαχειρίζεται με απόλυτη διαφάνεια τα οικονομικά.

Λειτουργεί, πέρα και πάνω από κομματικές αγκυλώσεις, ως μια συλλογικότητα ανθρώπων που έχουν κοινούς σκοπούς και αλληλοβοηθούνται για την επίτευξή τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου των τελευταίων δεκαετιών, υπάρχει τόσο μεγάλη εθελοντική συμμετοχή – βοήθεια από τους συναδέλφους.

Τα θέματα που μας απασχολούν είναι πολλά, αξιοπρεπής ζωή, συντάξεις, δάνεια, ασφάλιση υγείας. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο τι διεκδικούμε, πώς, με ποιά μεθόδευση, ποιές κινήσεις στρατηγικής και τακτικής. Έχουμε προτάσεις, αναπτύξαμε δράσεις και δρομολογήσαμε εξελίξεις.

Η Γενική Συνέλευση, μετά την παρουσίαση του απολογισμού και προγραμματισμού δράσης του Συλλόγου από το Προεδρείο αλλά και από συναδέλφους που εργάζονται στις ομάδες δανείων και ασφάλισης υγείας, πήρε αποφάσεις για όλα τα θέματα που είχαν προγραμματιστεί.

Αποφασίστηκε η άσκηση αγωγής κατά της AlphaBank για τη καταβολή της διαφοράς μεταξύ των καταστατικών παροχών του ΤΕΑΠΕΤΕ και των δραστικά μειωμένων παροχών (επικουρικής σύνταξης) υπό το ΙΚΑ – ΕΦΚΑ, λόγω της αναγκαστικής  ένταξης των προσυνταξιούχων και των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ και της απαλλαγής της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, άρα και της διαδόχου της AlphaBank, από τις υποχρεώσεις της. Η «εξαγορά» αυτής της απαλλαγής, έναντι ενός τιμήματος που υπολείπεται κατά πολύ της συνολικής οφειλής, απαλλοτρίωσε τις καταστατικές παροχές των δικαιούχων ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Οι νομικές αυτές ενέργειες ξεκινούν από τους συνταξιοδοτηθέντες μετά το 2006 (ΕΤΑΤ), αλλά η έκβασή τους αφορά και στους πριν το 2006 (ΕΤΕΑ) για τους οποίους θα ακολουθήσουν ανάλογες νομικές ενέργειες και δεν υφίσταται κανένα απολύτως θέμα παραγραφής. Η απαλλοτρίωση των καταστατικών παροχών αφορά σε όλους τους συνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας.

Συνεχίζεται, με έξοδα του Συλλόγου, η κατάθεση ομαδικών αγωγών αναδρομικής διεκδίκησης των περικοπών των συντάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών.

Οι αποφάσεις για τα θέματα των δανειακών υποχρεώσεων και της ομαδικής ασφάλισης υγείας, παρατίθενται κατωτέρω αναλυτικά.

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2017, καθώς και ο Προϋπολογισμός έτους 2018 (είναι αναρτημένοι στο www.ssem.gr  Σύλλογος–Οικονομικά). Η διαχείριση των συνδρομών που καταβάλλουμε με το υστέρημά μας, γίνεται με κριτήριο τις ανάγκες των μελών του Συλλόγου και όχι την “καλοπέραση” των Διοικητικών Συμβούλων.

Στον Προϋπολογισμό 2018, τα έξοδα νομικών ενεργειών, που είναι αρκετά αυξημένα, καλύπτονται από το πλεόνασμα των € 65.000 του 2017, από την κατάργηση των αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ. και τη ριζική περικοπή των εξόδων για περιοδείες εκτός Αθηνών, που την περίοδο 2012-2016 ανέρχονταν κατ΄ έτος σε € 65.000. Επίσης, από τη μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής €40.000 προς την ΟΣΤΟΕ, μετά από τη σχετική απόφαση της Γ.Σ. που έλαβε υπόψη της τη νέα έκθεση του ορκωτού ελεγκτή.

Εγκρίθηκε, τέλος, η απόφαση του Δ.Σ., της 12.2.2018, για διαγραφή των τριών μελών του Συλλόγου Ε. Βογιατζάκη, Α. Μπεκιάρη, Γ. Χασαπόπουλου.

Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, επέλεξαν απαξιωτική στάση απέναντι στη Γ.Σ. και σε όλους τους συναδέλφους, ο μεν Γ. Χασαπόπουλος που δεν έκανε τον κόπο να ανέβει στην αίθουσα της  Γ.Σ., οι δε Ε. Βογιατζάκης και Α. Μπεκιάρης που προσχηματικά αποχώρησαν, ώστε κανείς τους να μη δώσει απαντήσεις ενώπιον των συναδέλφων στα θέματα που εγκαλούνταν, σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης Γ.Σ. και επιπλέον προκάλεσαν με τις ανακοινώσεις που μοίρασαν.

Συνάδελφοι, το 2017, πρώτο χρόνο της δράσης του Δ.Σ., βάλαμε συλλογικά τις βάσεις για τη νέα πορεία του Συλλόγου. Ο δρόμος για την επίτευξη των στόχων μας είναι και θα είναι μακρύς και πολύ δύσκολος.  Εύκολες λύσεις, έτοιμες συνταγές δεν υπάρχουν πλέον. Ο μόνος εγγυητής για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα είναι η συνέχιση και ενίσχυση της συμμετοχής μας σε όλες τις διαδικασίες του Συλλόγου.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

           Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης                              Γ. Δέδες

  1. Απόφαση για Δανειακές Υποχρεώσεις εδώ
  2. Απόφαση για Ομαδική Ασφάλιση Υγείας εδώ