Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

27.03.2018 Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

Προς:

  1. Π. Δερμενάκη
  2. Α. Τσιλιμπάρη
  3. Β. Τσόκανο
  4. Κ. Ευαγγελίου
  5. Χ. Μπρατσιάκο
  6. Ε. Τζώρτζη
  7. Κ. Νέσση

                                                                                          Αθήνα 27.03.2018

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 8 στην Αθήνα, ημέρα Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης

  1. Υλοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 15.03.2018.
  2. Οικονομικά θέματα.
  3. Διάφορα.

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου.

       Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας     

             Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας

        Χ. Τσιλώνης                                Γ. Δέδες