Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

30.03.2018 Ενημέρωση για τις επιστροφές των παρακρατηθέντων ποσών διαφορών υγείας στους προσυνταξιούχους ΕΤΕΑΕΠ και συνταξιούχους ΕΤΕΑ-ΙΚΑ

Αθήνα 30.03.2018

 

Στη συνάντηση του Συλλόγου με τον κ. Α. Αθανασίου, την 28η Μαρτίου 2018 ενημερωθήκαμε ότι τα ποσά που πιστώθηκαν την 8η Μαρτίου 2018 στους λογαριασμούς των προσυνταξιούχων ήταν μικρότερα των αναμενόμενων για τους παρακάτω λόγους.

α. Εκκρεμεί η πίστωση ενός επιπλέον ποσού που αφορά στις διαφορές υγείας για το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι 31/8/2015. Το επιπλέον αυτό ποσό θα πιστωθεί, το πιθανότερο, τέλος Απριλίου.

β. Τον Νοέμβριο του 2012 δεν έγινε παρακράτηση εισφορών υγείας κατά την αναδρομική από 1/1/2012 χρέωση των μνημονιακών περικοπών των νόμων 4024 και 4051. Έτσι για το 2012 υπάρχουν μόνο χρεώσεις, 3% επί του καταβαλλόμενου που δεν είχαν γίνει για 11 μήνες.

Όσον αφορά τις επιστροφές για τους συνταξιούχους ΕΤΕΑ και ΙΚΑ ο Σύλλογος έχει κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο και αναμένεται να σταλούν σχετικές οδηγίες για τον υπολογισμό και την καταβολή στους δικαιούχους.

  

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος      Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης      Γ. Δέδες