Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

24.04.2018 Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

Προς:

 1.  Π. Δερμενάκη
 2.  Α. Τσιλιμπάρη
 3.  Β. Τσόκανο
 4.  Κ. Ευαγγελίου
 5.  Χ. Μπρατσιάκο
 6.  Ε. Τζώρτζη
 7.  Κ. Νέσση

                                                                                          Αθήνα 23.04.2018

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 8 στην Αθήνα, ημέρα Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης

 1. Υλοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 15/3/2018.
 2. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Υγείας.
 3. Οικονομικά θέματα.
 4. Διάφορα.

Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου.

                 Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας     

               Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας

         Χ. Τσιλώνης                              Γ. Δέδες