Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

25.05.2018 Απόφαση ΣτΕ 935/2018 - Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ με αναστολή καταβολής προσυνταξιοδοτικής παροχής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα 25.05.2018

Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ 935/2018) αφορά τους εν ενεργεία συναδέλφους μας της Εμπορικής (εργαζόμενους στην Alpha Bank) ασφαλισμένους στο ΤΕΑΠΕΤΕ, πριν την 1.1.1993 και μόνον την περίπτωση συνταξιοδότησης με αναστολή.

Οι εργαζόμενοι (ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ) μπορούν πλέον να αποχωρήσουν από την Τράπεζα και να αιτηθούν και να εκδοθεί από τον ΕΦΚΑ ( Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών ) απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή και να λάβουν την προσυνταξιοδοτική παροχή με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 55 ετών (με 25 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ μέχρι την 12.5.2016), ή 60 ετών (με 20 έτη μέχρι την 12.5.2016).

Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο 7.9.2016 ( η εγκύκλιος με την οποία επανυπολογίστηκαν οι προσυνταξιοδοτικές παροχές ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ) δικαίωμα λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής είχαν οι συνάδελφοι που είχαν αποχωρήσει από την Τράπεζα μέχρι 12.5.2016 (μέχρι τον ισχύ του ν. 4386/2017) και είχαν τουλάχιστον 25 έτη εργασίας και ανέμεναν τη συμπλήρωση των 55 ετών για να λάβουν την προσυνταξιοδοτική παροχή (ή με 20 έτη στην ηλικία των 60).

Για τους συναδέλφους αυτούς με τα 25 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑΠΕΤΕ είχε εκδοθεί από το ΕΤΑΤ απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής της προσυνταξιοδοτικής παροχής μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 55 ετών.

Οι εργαζόμενοι όμως ( εργαζόμενοι στην AlphaBank προερχόμενοι από την Εμπορική Τράπεζα ) με την εγκύκλιο 7.9.2016 εξαιρέθηκαν και δεν θα ελάμβαναν την προσυνταξιοδοτική παροχή του ΤΕΑΠΕΤΕ. Θα συνταξιοδοτούνταν από τον ΕΦΚΑ (κύρια Σύνταξη) και το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική σύνταξη), όταν συμπλήρωναν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ ( π.χ. 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης).

Για την περίπτωση της συνταξιοδότησης με 30 έτη ΧΟΗ είναι γνωστή η απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ της 22.3.2018.

Τέλος όσον αφορά τον επανυπολογισμό των προσυνταξιοδοτικών παροχών ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, ο Σύλλογός μας έχει καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ. (12.03.2017 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ)

 

   Συλλόγος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

        Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας 

Χ. Τσιλώνης                                Γ. Δέδες