Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

25.05.2018 Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

Προς:

  1. Π. Δερμενάκη
  2. Α. Τσιλιμπάρη
  3. Β. Τσόκανο
  4. Κ. Ευαγγελίου
  5. Χ. Μπρατσιάκο
  6. Ε. Τζώρτζη
  7. Κ. Νέσση

                                                                                           Αθήνα 23/5/2018

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση του ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου, αρ. 8 στην Αθήνα, ημέρα Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Εισήγηση για ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας

2. Άσκηση αγωγών, κατά της AlphaBank, διεκδίκησης καταστατικών παροχών ΤΕΑΠΕΤΕ  

3. Εισήγηση επιτροπής για την χρήση του ακινήτου στην Ευπόλιδος 12

4. Οικονομικά θέματα

5. Διάφορα

 Η συνεδρίαση θα είναι ανοικτή για να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Συλλόγου.

       Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας     

         Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας

    Χ. Τσιλώνης                              Γ. Δέδες