Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

08.06.2018 Βεβαιώσεις Συντάξεων Έτους 2017 τ. ΕΤΑΤ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

                                                                                      

                                                                                                                            Αθήνα 08.06.2018

    

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 τ. ΕΤΑΤ

 

Σας ενημερώσουμε ότι οι βεβαιώσεις συντάξεων έτους 2017 για το τ. ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.

Η πρόσβαση σε αυτές για τους συνταξιούχους του  τ. ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ γίνεται ως εξής:

 1. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (http://www.efka.gov.gr/) κάνουμε κλικ στην επιλογή του μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».
 2. Μετά την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η σελίδα http://www.efka.gov.gr/_eservices/home.cfm
 3. Στη σελίδα αυτή κάνουμε κλικ στην επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ».
 4. Μετά την επιλογή αυτή, εμφανίζεται μία λίστα με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
 5. Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο «Βεβαίωση Συντάξεων για φορολογική χρήση».
 6. Μετά την επιλογή αυτή, εμφανίζεται μία λίστα με ηλεκτρονικούς συνδέσμους βεβαιώσεων συντάξεων, ομαδοποιημένους ανά Φορέα.
 7. Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο «Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 ΕΦΚΑ».
 8. Μετά την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η σελίδα των βεβαιώσεων συντάξεων του ΕΦΚΑ (https://apps.ika.gr/eTax/)
 9. Οι συνταξιούχοι που επισκέπτονται την ιστοσελίδα αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) του Ταμείου, τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ (ΑΜ ΔΙΑΣ) που έχουν, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις βεβαιώσεις συντάξεών τους.
 10. Εφόσον δεν γνωρίζουν τον ΑΜ ΔΙΑΣ που απαιτείται για την πρόσβασή τους, καταχωρίζουν πρώτα τον ΑΜ, τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους, καθώς και τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης στο σχετικό πλαίσιο που υπάρχει στο κάτω μέρος και εμφανίζεται στο σημείο αυτό. Στη συνέχεια κάνουν κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».
 11. Με την ενέργεια αυτή, εμφανίζεται μία εγγραφή που απεικονίζει τον ΑΜ ΔΙΑΣ και τον τύπο Σύνταξης. Στο σημείο αυτό οι συνταξιούχοι μπορούν να καταγράψουν τον ΑΜ ΔΙΑΣ που εμφανίζεται, έτσι ώστε να τον χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής, χωρίς να απαιτείται η χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ. Στη συνέχεια κάνουν κλικ στο κουμπί «Επιλογή».
 12. Με την ενέργεια αυτή, κλείνει το πλαίσιο που είχε ανοίξει και εμφανίζεται ξανά η σελίδα των βεβαιώσεων συντάξεων, έχοντας πλέον συμπληρωμένα τα πεδία που απαιτούνται.
 13. Στο πεδίο «Έτος» οι συνταξιούχοι μπορούν να επιλέξουν το έτος, για το οποίο θέλουν να εμφανίσουν τις βεβαιώσεις συντάξεών τους. Για το ETAT/ΤΕΑΠΕΤΕ είναι διαθέσιμες μόνο οι βεβαιώσεις συντάξεων του έτους 2017. Στη συνέχεια κάνουν κλικ στο κουμπί «Έλεγχος».
 14. Μετά την ενέργεια αυτή, εμφανίζεται εκ νέου η σελίδα των βεβαιώσεων συντάξεων, με τη διαφορά ότι, εφόσον είναι επιτυχής η διασταύρωση των στοιχείων που καταχώρησε ο συνταξιούχος, εμφανίζεται πλέον το κουμπί «Βεβαίωση».
 15. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, εμφανίζεται μία νέα σελίδα, όπου απεικονίζεται η βεβαίωση συντάξεων έτους 2017 του συνταξιούχου, την οποία μπορεί είτε να αποθηκεύσει ηλεκτρονικά είτε να εκτυπώσει.

Σημειώνεται ότι, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα κάτωθι:

 •  Να μην γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που ενημερώνει τον συνταξιούχο ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη βεβαίωση συντάξεων με τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν. Ο συνταξιούχος θα πρέπει τότε να έρθει σε επικοινωνία με τους αρμόδιους εκπροσώπους του του τ.ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ , προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και να γίνει η ταυτοποίησή του.
 •  Ο browser που χρησιμοποιούν οι συνταξιούχοι να είναι παλιός ή να αποκλείει την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο ίδιος ο συνταξιούχος να παρέμβει τοπικά στον υπολογιστή του για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, κάνοντας τις ανάλογες ρυθμίσεις.

Επισημαίνεται ότι, για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που αφορά τις βεβαιώσεις συντάξεων του τ. ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, θα πρέπει οι συνταξιούχοι να απευθύνονται στους αρμόδιους εκπροσώπους του ΕΦΚΑ , έτσι ώστε στη συνέχεια να επιλύονται από κοινού τυχόν προβλήματα.

       Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

           Ο Πρόεδρος                   Ο Γ. Γραμματέας

          Χ. Τσιλώνης                       Γ. Δέδες